1

10. profil

10. Profil – samfund, science, idræt eller sprog & kultur

10. Profil er for dig, der gerne vil have endnu mere af de fag, du er vild med og god til og samtidig prøve nye sider af dig selv af.

10. Profil på Aarhus Efterskole er en 10.-klasse med fokus på faglighed, kreative fag og skæv dannelse.

På 10. Profil afslutter du skoleåret med Folkeskolens 10. klasses prøve (FP10) i dansk, engelsk og matematik. Derudover dykker du ned i ét særligt fagområde – samfund, science, idræt eller sprog & kultur – med kammerater, der er optaget af det samme som dig.

Den sidste del af dit skema vælger du selv. Du kan vælge tre spændende fokusfag om efteråret og tre igen om foråret. Her kan du få endnu mere af dine yndlingsfag, eller du kan prøve helt nye sider af dig selv af.

10. profil hos os er nok det tætteste, du kommer på et højskoleophold på en dansk efterskole – samtidig med, at du kan tage de nødvendige prøver og bliver helt klar til ungdomsuddannelsen bagefter.

NB: Når du går i 10. klasse på Aarhus Efterskole, skal du vælge om du enten vil gå i A10 eller 10. Profil. Dit valg af 10.-klasse er uafhængig af, hvilket hovedfag du derudover vælger.

Profilfag, fokusfag og grundfag

Du vælger enten science, sprog & kultur, idræt eller samfund som profilfag. Disse fag bliver grundtonen i din 10. klasse – dem har du hele året.

Fokusfagene har du tre af i efteråret og tre i foråret. Det er altså kortere fag, hvor vi sammen går i dybden med et emne.

Grundfagene dansk, engelsk og matematik har du sammen med din klasse. De fag skal alle til Folkeskolens 10.-klassesprøve i.

Profilfag

Profilfag vælger du for hele skoleåret. De bestemmer det faglige særpræg for dit år på Aarhus Efterskole.
Samfund
Vi arbejder med samfundsfaglige emner inden for både politik, sociologi og økonomi.

Bliv klogere på hvem der bestemmer, og hvordan du selv får indflydelse. Overvej hvordan Danmark skal opføre sig i verden.

Hvem har egentligt magten i Danmark – de rigeste, de klogeste, politikerne eller Dronningen? Ved du, hvad folketinget laver? Kender du til EU? Har du nogensinde talt med en politiker?

Vi stiller spørgsmål, diskuterer med hinanden og prøver at finde svar på det, der sker, både lokalt og i verdens brændpunkter.

Vi besøger desuden organisationer i Aarhus, hvor vi kan møde folk, der arbejder med samfundsrelevante problemstillinger, eller selv har sat gang i et frivilligt projekt, der skal ændre verden.

Vi skal også rundt i byen og undersøge, hvad der sker, når politik og hverdag støder sammen, for eksempel i Gellerupparken i Aarhus.

Idræt
Idrætsklassen er for dig, der synes at sundhed, sportsaktiviteter og fællesskab gennem bevægelse er noget af det bedste.

Vi skal både være fysisk aktive og eksperimenterende. Vi skal svede i simple øvelser, men også arbejde både teoretisk og praktisk i diverse specifikke sportsgrene.

Vi skal udnytte Aarhus’ mange idrætsaktiviteter – fra Aarhus’ klassiske stadion til de mange faciliteter og tilbud, der findes ved kysten.

Du skal have lyst til at løbe ture i skoven, spille fodbold på 11 mandsbane eller i hal, spille håndbold, volley, badminton og mange andre sportsgrene. Samtidig skal vi også blive klogere på kroppen og arbejde med cardio, core og BIP-træning.

Vi skal også sidde stille i et helt almindeligt klasselokale og nørde sportshistorier og diskutere politik med idræt, sport og bevægelse som indgangsvinkel.

I løbet af året laver du dit eget idrætsprojekt, som du vil blive vejledt i og skal fremlægge for klassen.

Sprog & kultur
Sprog & kultur er for dig, der gerne vil ud i verden og er glad for sprog. Sprog og kultur er nemlig tæt forbundet og smitter af på hinanden.

Vi skal undersøge den kommunikation, der foregår mellem mennesker – både det sagte og det usagte.

Vi kommer til at arbejde med retorik og hvordan man bliver en god taler, og gennem workshops på bl.a. Aarhus Teater bliver vi klogere på kropssprog. I discipliner som story slam bruger vi sproget kreativt, mens vi dyrker den mere avancerede del af sprog, når vi dykker ned i grammatik, fonetik (sproglyde), tegnsprog, latin og andre fagfordybende emner på en sjov og spændende måde.

Du bliver også introduceret til sprog og kulturer, der ligger fjernere fra vores, bl.a. russisk.

Rejser er den bedste måde at åbne og forstå sprog og kultur! Vi samarbejder derfor med en venskabsklasse i den tyske by Rostock, som vi i løbet af året skal besøge og bl.a. bo hjemme hos. De kommer også på besøg her på efterskolen.

OBS: Hvis du gerne vil have undervisning i spansk, fransk eller tysk, kan du vælge det som fokusfag.

Science
I science er der fuld knald på naturvidenskaben. Hver uge trækker vi i en hvid kittel i laboratoriet for at afprøve, teste, smage og affyre alverdens forsøg – både andres og nogen vi selv finder på.

Her vil du få mulighed for at dykke ned og bedre forstå temaer, du møder i matematik- og fysik/kemitimerne.

Vi vil tage fat i nogle af de lidt sjovere, sværere og vildere forsøg og problemer, der sjældent er tid til i den daglige undervisning.

I matematik kan det f.eks. være, at du ikke bare lærer om 2. gradsligninger og parabler, men også undersøger om kanonkugler og vandstråler rent faktisk bevæger sig i parabelbuer.

Vi kigger også på astronomi og prøver at forholde os til de enorme afstande, som universet rummer.

Hvad betyder det, at den nærmeste stjerne, vi kan se på nattehimlen, ligger 4,23 lysår væk? Og kommer vi nogensinde derud, eller skal vi måske bare drømme om at nå Mars?

I løbet af året har vi også en uges praktik og undervisning på fysik på Aarhus Universitet – tilrettelagt kun for Aarhus Efterskoles Science-profil!

Grundfag

Grundfagene er obligatoriske, og alle skal til prøve (FP10) ved skoleårets afslutning.
Dansk
Her forbereder vi os til FP10.
Matematik
Her forbereder vi os til FP10.
Engelsk
Her forbereder vi os til FP10.

Fokusfag

#sprog

Spansk
Spansk er for alle, der godt kunne tænke sig at lære mere om sproget, men som ikke har haft det før. Bliv klog på det smukke sprog, lær sætninger til rejsen og forbered dig, hvis du eksempelvis gerne vil have spansk i gymnasiet.
Forfatter

Er du ordglad, og går du rundt med fortællerlyst i kroppen, så er forfatterværksted noget for dig. Vi skal arbejde med forskellige genrer – og hen i forløbet kan du fordybe dig i en bestemt skriveform. Gennem oplæg og skriveøvelser bliver du inspireret til at kaste dig ud i digterkunsten og skrive gode historier i et levende sprog. I stearinlysets skær over en kop te hører vi hinandens tekster og giver god feedback.

Tysk
For dig, der gerne vil udvikle dit tysk på en sjov og fri måde og blive bedre til at bruge sproget, både mundtligt og skriftligt. Tysk er et fedt sprog, der åbner verden – det skal vi opdage sammen! Faget tager fat, hvor du slap i 9. klasse – og giver mulighed for at komme igen, hvis du synes det har været svært indtil nu.
Fransk
Fransk for begyndere – her kan alle være med. Faget vil være en introduktion til sproget. Du vil lære de første brugbare gloser, talord og den svære udtale, og vi skal også høre mere om Frankrig og fransk kultur. Et fag for dig, der gerne vil begynde på fransk – måske for at finde ud af, om du vil vælge det som begyndersprog i gymnasiet.

#idræt

Holdsport
Hvordan kan det være, at nogle holdsportsgrene er sjovere end andre og samler millioner af udøvere? Vi skal prøve kræfter med alle mulige slags holdsport – fra cricket og floorball til håndbold og basket – og også selv prøve at udvikle vores egen sport.
Styrketræning
Hvad er en stærk krop, og hvad kan vi bruge den til? Etre fort betyder: vær stærk og er et begreb, der kendes fra parkour-træning. Vi skal arbejde med kropsvægt, vægtløftning, cardio, kvalitet, muskelopbygning, funktionalitet, ernæring, leg og samarbejde.
Yoga og mindfulness
I en travl hverdag er det vigtigt at bevare kontakten til sin krop og kunne styre sin psyke. Derfor skal vi træne både krop og sind. Med mindfulness træner vi at være til stede – lige her og nu – med venlighed og accept. Med yogaen træner vi vores styrke og smidighed.
Adventurerace
Adventure race er varierede udfordringer, naturoplevelser, konkurrence, høj intensitet og ikke mindst samarbejde. Vi skal vi træne elementerne i adventurerace i skov og på strand, deltage i et løb – og selv planlægge vores eget adventurerace for hele skolen!
Førstehjælp
I førstehjælp skal vi igennem praktiske øvelser forstå, hvordan kroppen fungerer, og hvordan vi kan hjælpe, hvis uheldet er ude. Hvordan giver man hjerte-lunge-redning og bruger hjertestarteren? Hvordan hjælper vi bedst kammeraten, der forstuver en fod i hallen eller pludseligt får det dårligt? Eller vennen, der til en fest får for meget at drikke? Førstehjælp gør hverdagen lettere – og kan redde liv.
Basket
I basketball vil vi træne spillets elementer og blive bedre til at spille sammen. Vi vil arbejde med grundtræning, boldhåndtering og spilforståelse – og vi skal spille en masse basketball og få sved på panden.

#science

Skak
Lær at spille skak fra bunden – og bliv god til det. Skak handler om at vurdere risici, fordele og ulemper. Fremgangsmåderne, strategi og taktik er forankret i den naturvidenskabelige metode og understøtter udviklingen af de matematiske og logiske kompetencer.
Matematik for øvede
Et fag for alle, der ikke er bange for matematik! Vi skal blive kloge på de mere nørdede, sjove og abstrakte sider af matematikken – såsom differentialregning, integralregning og bevisførelse. Frem med den store lommeregner og nørd igennem med matematikken.
Fysikkens verden
Et fag fyldt med eksperimenter og gode historier, der kan forklare, hvordan vores verden hænger sammen. Vi skal gentage en af de seneste 100 års største landvindinger inden for fysikken, når vi skiller lyset ad, vi skal undersøge, hvorfor et klaver altid vil spille falsk og hvorfor Robinson Crusoe havde så svært ved at fange fisk! Samt mange andre mulige og umulige spørgsmål fra fysikkens verden.
Organisk kemi
Organisk kemi handler om alt det vi spiser, drikker og brænder af. Vi vil lave forsøg, der lugter af tankstation, og forsøg, der forklarer, hvorfor kul og olie er yt, men træ er in. Vi skal trylle alkohol om til olie og prøve at forstå, hvad global opvarmning egentlig handler om. Både til dig, der er nysgerrig på verden, og til dig, der vil pudse formen af inden gymnasiet.

#samfund

Debatskole
Hvad er en god debat? Hvordan skabe man et godt argument – og overbeviser andre? I debatskolen skal vi debattere, skrive indlæg, optage podcast og blive gode til at tale foran andre. Men først og fremmest skal vi sætte os selv i spil, når vi går på jagt efter den gode debat.
Verden - hvorhen?
Verden er i opbrud: Gamle fjender bliver til nye venner, og nye typer politikere vinder frem og vælter de gamle. Vi skal undersøge sammenhænge i global politik og finde ud af, hvilken historie der ligger under den daglige nyhedsstrøm.
Køn og magt
Kropsaktivisme, #metoo, sexisme, ciskøn og heteronormativitet. Mange nye ord er kommet til vores fælles ordforråd de seneste år. Vi skal undersøge køn relateret til magt og den måde, vi opfatter verden på gennem aktuelle debatter. Er piger født til pink og prinsessedrømme og er det biologi eller samfundet, der gør, at drenge hellere vil være astronauter end sygeplejersker?
Danmark - hvorhen?
I fællesskab skal vi få en forståelse for, hvor det danske samfund er på vej hen. Det kræver en viden om, hvor vi kommer fra. Hvilke tanker og begivenheder har været afgørende for de beslutninger, som har formet vores moderne, skandinaviske velfærdssamfund, som vi kender det i dag?
Tro og eksistens
Tro og eksistens handler om dig og mig – og det, der er større end os begge. Vi kommer til at arbejde med tro, etik og filosofi og med kristendommens kernespørgsmål. Vi skal diskutere store spørgsmål og dilemmaer – og lære mere om troens og eksistensens tænkere Grundtvig og Kierkegaard.
Psykologi
Hvorfor reagerer vi, som vi gør? Hvilke mønstre og tanker styrer vores handlinger? Og er det godt eller skidt, at vores tanker påvirkes udefra? Du kommer til at lære om psykologiske retninger som udviklingspsykologi, socialpsykologi og positiv psykologi, og vi skal sammen diskutere, hvilke psykologiske mekanismer, der præger vores hverdag og samfund.