10. profil

10. Profil – vælg samfund, science, sprog eller idræt

På Aarhus Efterskole vælger du én af fire profiler til din 10. klasse. Profilen sætter du sammen med obligatoriske grundfag samt i alt seks af en hel række spændende fokusfag.

10. Profil på Aarhus Efterskole er for dig, der gerne vil udvide din horisont, blive klogere og prøve kræfter med nye fag og skæv dannelse, inden du skal videre i livet.

På 10. Profil tager du Folkeskolens 10. klasses prøve (FP10) i dansk, engelsk og matematik. Derudover dykker du ned i ét særligt fagområde – samfund, science, sprog eller idræt – med kammerater, der er optaget af det samme som dig.

Den sidste del af dit skema vælger du selv. Du kan vælge tre spændende fokusfag om efteråret og tre igen om foråret. Her kan du få endnu mere af dine yndlingsfag, eller du kan prøve helt nye sider af dig selv af.

10. klasse hos os er nok det tætteste, du kommer på et højskoleophold på en dansk efterskole – samtidig med, at du kan tage de nødvendige prøver og bliver helt klar til ungdomsuddannelsen bagefter.

 

På Aarhus Efterskole vælger du én af fire profiler til din 10. klasse. Profilen sætter du sammen med obligatoriske grundfag samt i alt seks af en hel række spændende fokusfag.

10. Profil på Aarhus Efterskole er for dig, der gerne vil udvide din horisont, blive klogere og prøve kræfter med nye fag og skæv dannelse, inden du skal videre i livet.

På 10. Profil tager du Folkeskolens 10. klasses prøve (FP10) i dansk, engelsk og matematik. Derudover dykker du ned i ét særligt fagområde – samfund, science, sprog eller idræt – med kammerater, der er optaget af det samme som dig.

Den sidste del af dit skema vælger du selv. Du kan vælge tre spændende fokusfag om efteråret og tre igen om foråret. Her kan du få endnu mere af dine yndlingsfag, eller du kan prøve helt nye sider af dig selv af.

10. klasse hos os er nok det tætteste, du kommer på et højskoleophold på en dansk efterskole – samtidig med, at du kan tage de nødvendige prøver og bliver helt klar til ungdomsuddannelsen bagefter.

 

“Oplysning være skal vor Lyst.”
Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

Profilfag, fokusfag og grundfag

Du vælger enten science, sprog, idræt eller samfund som profilfag. Disse fag bliver grundtonen i din 10. klasse – dem har du hele året.

Fokusfagene har du tre af i efteråret og tre i foråret. Det er altså kortere fag, hvor vi sammen går i dybden med et emne.

Grundfagene dansk, engelsk og matematik har du sammen med din klasse. De fag skal alle til Folkeskolens 10.-klassesprøve i.

 

Du vælger enten science, sprog, idræt eller samfund som profilfag. Disse fag bliver “grundtonen” i din 10. klasse – dem har du hele året.

Fokusfagene har du tre af i efteråret og tre i foråret. Det er altså kortere fag, hvor vi sammen går i dybden med et emne.

Grundfagene danske, engelsk og matematik har du sammen med din klasse. De fag skal alle til Folkeskolens 10.-klassesprøve i.

Profilfag

Profilfag vælger du for hele skoleåret. De bestemmer det faglige særpræg for dit år på Aarhus Efterskole.
Samfund
Vi arbejder med samfundsfaglige emner inden for både politik, sociologi og økonomi.

Bliv klogere på hvem der bestemmer, og hvordan du selv får indflydelse. Overvej hvordan Danmark skal agere i verden.

Hvem har egentligt magten i Danmark – de rigeste, de klogeste, politikerne eller Dronningen? Ved du, hvad folketinget laver? Kender du til EU? Har du nogensinde talt med en politiker?

Vi stiller spørgsmål og prøver at finde svar på det, der sker, både lokalt og i verdens brændpunkter.

Vi besøger desuden organisationer i Aarhus, hvor vi kan møde folk, der arbejder med samfundsrelevante problemstillinger, eller selv har sat gang i et frivilligt projekt, der skal ændre verden. V

Vi skal også rundt i byen og undersøge, hvad der sker, når politik og hverdag støder sammen, for eksempel i Gellerupparken i Aarhus.

 

Sprog
Hvad er sprog egentlig?

Sprog kan have forskellige former – både tale, skrift, håndbevægelser, mimik og ansigtsudtryk.

Sprog handler altså ikke kun om fremmedsprog som engelsk, tysk, spansk osv. Sprog er al den kommunikation, der foregår mellem mennesker – både det sagte og det usagte.

På sprogprofilen vil du få en bredere forståelse for, hvad sprog er, og hvordan man kan bruge sproget. Bliv en god taler, arbejd med dit kropsprog og se eksempler på, hvordan sproget kan manipulere.

Find ud af hvordan sproget kan bruges kreativt, dyk ned i grammatik, fonetik (sproglyde) og andre fagfordybende emner på en sjov og spændende måde.

Her skal vi arbejde med nogle af alle de mange og spændende facetter af sprog og kommunikation, der findes.

I løbet af året skal vi på sprogtur til den tyske by Rostock, hvor vi bl.a. skal bo hjemme sammen med tyske unge. Rejser er den bedste måde at åbne og forstå sprog!

Science
science er der fuld knald på naturvidenskaben. Hver uge trækker vi i en hvid kittel i laboratoriet for at afprøve, teste, smage og affyre alverdens forsøg – både andres og nogen vi selv finder på.

I 10. Science vil du få mulighed for at dykke ned og bedre forstå temaer, du møder i matematik- og fysik/kemitimerne.

Vi vil tage fat i nogle af de lidt sjovere, sværere og vildere forsøg og problemer, der sjældent er tid til i den daglige undervisning.

I matematik kan det f.eks. være, at du ikke bare lærer om 2. gradsligninger og parabler, men også undersøger om kanonkugler og vandstråler rent faktisk bevæger sig i parabelbuer.

Vi kigger også på astronomernes arbejde og prøver at forholde os til de enorme afstande, som universet rummer.

Hvad betyder det, at den nærmeste stjerne, vi kan se på nattehimlen, ligger 4,23 lysår væk? Og kommer vi nogensinde derud, eller skal vi måske bare drømme om at nå Mars?

I løbet af året har vi også en uges undervisning på fysik på Aarhus Universitet – tilrettelagt kun for Aarhus Efterskoles Science-profil!

 

Idræt
Idrætsklassen er for dig, der synes at sundhed, sportsaktiviteter, samarbejde og fællesskab gennem bevægelse er noget af det bedste.

Vi skal både være fysisk aktive og eksperimenterende. Vi skal svede i simple øvelser, men også arbejde både teoretisk og praktisk i diverse specifikke sportsgrene.

Vi skal udnytte Aarhus’ mange idrætsaktiviteter – fra Aarhus’ klassiske stadion til de mange faciliteter og tilbud, der findes ved kysten.

Du skal have lyst til at løbe en 10 km tur, spille fodbold på 11 mandsbane eller i hal, spille håndbold, volley, badminton og mange andre sportsgrene. Samtidig skal vi også blive klogere på kroppen og arbejde med cardio, core og BIP-træning.

Vi skal også sidde stille i et helt almindeligt klasselokale og nørde sportshistorier og diskutere politik med idræt, sport og bevægelse som indgangsvinkel.

I løbet af året laver du dit eget idrætsprojekter, som du vil blive vejledt i og skal fremlægge for klassen.

Grundfag

Grundfagene er obligatoriske, og alle skal til prøve (FP10) ved skoleårets afslutning.
Dansk
Her forbereder vi os til FP10.
Matematik
Her forbereder vi os til FP10.
Engelsk
Her forbereder vi os til FP10.

Fokusfag

#sprog

Spansk
Spansk er for alle, der godt kunne tænke sig at lære mere om sproget, men som ikke har haft det før. Bliv klog på det smukke sprog, lær sætninger til rejsen og forbered dig, hvis du eksempelvis gerne vil have spansk i gymnasiet.
Tysk
Tysk er for dig, der gerne vil udvikle dit tysk på en sjov og fri måde gennem film, litteratur og musik. Tysk er et fedt sprog, der åbner verden – det skal vi opdage sammen! Du skal ikke være verdensmester for at være med, men have lyst til at lege og blive bedre til at tale tysk.
Litteratur

Bliv klogere på verdenslitteraturen – og på dig selv. Vi skal nemlig læse litteratur (primært noveller og romanuddrag) fra forskellige steder i verden og fra forskellige epoker. Hvad gør teksten god? – og hvad siger den os i dag?

Filosofi
Menneskelivet kan ind i mellem være frygtelig besværligt: Hvad er vigtigt og rigtigt, hvad er det gode, det sande og det skønne? Vi skal møde idehistorien fra de græske filosoffer til i dag – og selv lære at filosofere os frem til vores egne svar.
Fransk
Fransk for begyndere! Her kan alle være med, når vi sammen lærer om sproget. Vi skal arbejde med det flotte sprog og lærer, hvordan det er bygget op, hvordan man udtaler ord og høre mere om Franksrig og den fransktalende verden.

#idræt

Holdsport
Hvordan kan det være, at nogle holdsportsgrene er sjovere end andre og samler millioner af udøvere? Vi skal prøve kræfter med alle mulige slags holdsport – fra cricket og floorball til håndbold og basket – og også selv prøve at udvikle vores egen sport.
Styrketræning
Hvad er en stærk krop, og hvad kan vi bruge den til? Etre fort betyder: vær stærk og er et begreb, der kendes fra parkour-træning. Vi skal arbejde med kropsvægt, vægtløftning, cardio, kvalitet, muskelopbygning, funktionalitet, ernæring, leg og samarbejde.
Yoga
I en travl hverdag er det vigtigt at bevare kontakten til sin krop og kunne styre sin psyke. Derfor skal vi træne vores vejrtrækning og tilstedeværelse med mindfulness og vores smidighed med yoga. Samtidig skal vi træne en sund skepsis til psykologiske fænomener og tilgange – ikke alt er nødvendigvis lige godt.
Adventurerace
Adventure race er varierede udfordringer, naturoplevelser, konkurrence, høj intensitet og ikke mindst samarbejde. Vi skal vi træne elementerne i adventurerace i skov og på strand, deltage i et løb – og selv planlægge vores eget adventurerace for hele skolen!
Badminton
Badminton handler først og fremmest om at spille spillet og øve de forskellige dele, som badminton består af. Vi vil arbejde med grundtræning, bevægelsesmønstre og slagteknik – og så skal vi spille en masse badminton og få sved på panden!

#science

Biologi i praksis
Her kommer undervisningen til at foregå i skoven og ved stranden! Vi skal undersøge naturens små og store spørgsmål – som: Hvordan nedbrydes blade og træer i skoven? Hvor mange forskellige bænkebidere findes der? Kan man styre deres adfærd? Og har en snegl en tunge?
Matematik for øvede
Et fag for alle, der ikke er bange for matematik! Vi skal blive kloge på de mere nørdede, sjove og abstrakte sider af matematikken – såsom differentialregning, integralregning og bevisførelse. Frem med den store lommeregner og nørd igennem med matematikken.
Fysikkens historie
Et fag fyldt med gode historier, der kan forklare lidt om, hvordan vores verden hænger sammen. Vi skal gentage en af de seneste 100 års største landvindinger, når vi skiller lyset ad, undersøge, hvorfor et klaver altid vil spille falsk og hvorfor Robinson Crusoe havde så svært ved at fange fisk! Samt mange andre mulige og umulige spørgsmål.
Organisk kemi
Organisk kemi handler om alt det vi spiser, drikker og brænder af. Vi vil lave forsøg, der lugter af tankstation, og forsøg, der forklarer, hvorfor kul og olie er yt, men træ er in. Vi skal trylle alkohol om til olie og prøve at forstå, hvad global opvarmning egentlig handler om. Både til dig, der er nysgerrig på verden, og til dig, der vil pudse formen af inden gymnasiet.

#samfund

Debatskole
Hvad er en god debat? Hvordan skabe man et godt argument – og overbeviser andre? I debatskolen skal vi debattere, skrive indlæg, optage podcast og blive gode til at tale foran andre. Men først og fremmest skal vi sætte os selv i spil, når vi går på jagt efter den gode debat.
Aktivisme
Aktivisme handler om at ændre verden ud fra sine egne værdier. Hvordan ser aktivisme ud i samfundet i dag i politi, socialarbejde og foreninger? Og kan vi selv påvirke samfundet gennem debat, kampagner eller en demonstration? Lad os prøve!
Tro og eksistens
Tro og eksistens handler om dig og mig – og det, der er større end os begge. Vi kommer til at arbejde med tro, etik og filosofi og med kristendommens kernespørgsmål. Vi skal diskutere store spørgsmål og dilemmaer omkring tro, kærlighed og ondskab – og lære mere om troens og eksistensens tænkere Grundtvig og Kierkegaard.
Verden - hvorhen?
Verden er i opbrud: Gamle fjender bliver til nye venner, og nye typer politikere vinder frem og vælter de gamle. Vi skal undersøge sammenhænge i global politik og finde ud af, hvilken historie der ligger under den daglige nyhedsstrøm.
Danmark - hvorhen?
I fællesskab skal vi få en forståelse for, hvor det danske samfund er på vej hen. Det kræver en viden om, hvor vi kommer fra. Hvilke tanker og begivenheder har været afgørende for de beslutninger, som har formet vores moderne, skandinaviske velfærdssamfund, som vi kender det i dag?
Psykologi
Hvorfor reagerer vi, som vi gør? Hvilke mønstre og tanker styrer vores handlinger? Og er det godt eller skidt, at vores tanker påvirkes udefra? Det er spørgsmål vi skal undersøge i psykologi. Du kommer til at lære om psykologiske retninger som udviklingspsykologi, socialpsykologi og positiv psykologi, og vi skal sammen diskutere, hvilke psykologiske mekanismer, der præger vores hverdag og samfund.