10. profil

10. Profil – vælg samfund, science, sprog eller idræt

På Aarhus Efterskole vælger du én af fire profiler til din 10. klasse. Profilen sætter du sammen med obligatoriske grundfag samt i alt seks af en hel række spændende fokusfag.

10. Profil på Aarhus Efterskole er for dig, der gerne vil udvide din horisont, blive klogere og prøve kræfter med nye fag og skæv dannelse, inden du skal videre i livet.

På 10. Profil tager du Folkeskolens 10. klasses prøve (FP10) i dansk, engelsk og matematik. Derudover dykker du ned i ét særligt fagområde – samfund, science, sprog eller idræt – med kammerater, der er optaget af det samme som dig.

Den sidste del af dit skema vælger du selv. Du kan vælge tre spændende fokusfag om efteråret og tre igen om foråret. Her kan du få endnu mere af dine yndlingsfag, eller du kan prøve helt nye sider af dig selv af.

10. klasse hos os er nok det tætteste, du kommer på et højskoleophold på en dansk efterskole – samtidig med, at du kan tage de nødvendige prøver og bliver helt klar til ungdomsuddannelsen bagefter.

 

På Aarhus Efterskole vælger du én af fire profiler til din 10. klasse. Profilen sætter du sammen med obligatoriske grundfag samt i alt seks af en hel række spændende fokusfag.

10. Profil på Aarhus Efterskole er for dig, der gerne vil udvide din horisont, blive klogere og prøve kræfter med nye fag og skæv dannelse, inden du skal videre i livet.

På 10. Profil tager du Folkeskolens 10. klasses prøve (FP10) i dansk, engelsk og matematik. Derudover dykker du ned i ét særligt fagområde – samfund, science, sprog eller idræt – med kammerater, der er optaget af det samme som dig.

Den sidste del af dit skema vælger du selv. Du kan vælge tre spændende fokusfag om efteråret og tre igen om foråret. Her kan du få endnu mere af dine yndlingsfag, eller du kan prøve helt nye sider af dig selv af.  

10. klasse hos os er nok det tætteste, du kommer på et højskoleophold på en dansk efterskole – samtidig med, at du kan tage de nødvendige prøver og bliver helt klar til ungdomsuddannelsen bagefter.

 

“Oplysning være skal vor Lyst.”

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

Profilfag, fokusfag og grundfag

Du vælger enten science, sprog, idræt eller samfund som profilfag. Disse fag bliver grundtonen i din 10. klasse – dem har du hele året.

Fokusfagene har du tre af i efteråret og tre i foråret. Det er altså kortere fag, hvor vi sammen går i dybden med et emne.

Grundfagene dansk, engelsk og matematik har du sammen med din klasse. De fag skal alle til Folkeskolens 10.-klassesprøve i.

 

Du vælger enten science, sprog, idræt eller samfund som profilfag. Disse fag bliver “grundtonen” i din 10. klasse – dem har du hele året.

Fokusfagene har du tre af i efteråret og tre i foråret. Det er altså kortere fag, hvor vi sammen går i dybden med et emne.

Grundfagene danske, engelsk og matematik har du sammen med din klasse. De fag skal alle til Folkeskolens 10.-klassesprøve i.

Profilfag

Profilfag vælger du for hele skoleåret. De bestemmer det faglige særpræg for dit år på Aarhus Efterskole.

Samfund

Vi arbejder med samfundsfaglige emner inden for både politik, sociologi og økonomi.

Bliv klogere på hvem der bestemmer, og hvordan du selv får indflydelse. Overvej hvordan Danmark skal agere i verden.

Hvem har egentligt magten i Danmark – de rigeste, de klogeste, politikerne eller Dronningen? Ved du, hvad folketinget laver? Kender du til EU? Har du nogensinde talt med en politiker?

Vi stiller spørgsmål og prøver at finde svar på det, der sker, både lokalt og i verdens brændpunkter.

Vi besøger desuden organisationer i Aarhus, hvor vi kan møde folk, der arbejder med samfundsrelevante problemstillinger, eller selv har sat gang i et frivilligt projekt, der skal ændre verden. V

Vi skal også rundt i byen og undersøge, hvad der sker, når politik og hverdag støder sammen, for eksempel i Gellerupparken i Aarhus.

 

Sprog

Hvad er sprog egentlig?

Sprog kan have forskellige former – både tale, skrift, håndbevægelser, mimik og ansigtsudtryk.

Sprog handler altså ikke kun om fremmedsprog som engelsk, tysk, spansk osv. Sprog er al den kommunikation, der foregår mellem mennesker – både det sagte og det usagte.

På sprogprofilen vil du få en bredere forståelse for, hvad sprog er, og hvordan man kan bruge sproget. Bliv en god taler, arbejd med dit kropsprog og se eksempler på, hvordan sproget kan manipulere.

Find ud af hvordan sproget kan bruges kreativt, dyk ned i grammatik, fonetik (sproglyde) og andre fagfordybende emner på en sjov og spændende måde.

Her skal vi arbejde med nogle af alle de mange og spændende facetter af sprog og kommunikation, der findes.

I løbet af året skal vi på sprogtur til den tyske by Rostock, hvor vi bl.a. skal bo hjemme sammen med tyske unge. Rejser er den bedste måde at åbne og forstå sprog!

Science

science er der fuld knald på naturvidenskaben. Hver uge trækker vi i en hvid kittel i laboratoriet for at afprøve, teste, smage og affyre alverdens forsøg – både andres og nogen vi selv finder på. 

I 10. Science vil du få mulighed for at dykke ned og bedre forstå temaer, du møder i matematik- og fysik/kemitimerne.

Vi vil tage fat i nogle af de lidt sjovere, sværere og vildere forsøg og problemer, der sjældent er tid til i den daglige undervisning.

I matematik kan det f.eks. være, at du ikke bare lærer om 2. gradsligninger og parabler, men også undersøger om kanonkugler og vandstråler rent faktisk bevæger sig i parabelbuer.

Vi kigger også på astronomernes arbejde og prøver at forholde os til de enorme afstande, som universet rummer.

Hvad betyder det, at den nærmeste stjerne, vi kan se på nattehimlen, ligger 4,23 lysår væk? Og kommer vi nogensinde derud, eller skal vi måske bare drømme om at nå Mars?

I løbet af året har vi også en uges undervisning på fysik på Aarhus Universitet – tilrettelagt kun for Aarhus Efterskoles Science-profil!

Idræt

Idrætsklassen er for dig, der synes at sundhed, sportsaktiviteter, samarbejde og fællesskab gennem bevægelse er noget af det bedste.

Vi skal både være fysisk aktive og eksperimenterende. Vi skal svede i simple øvelser, men også arbejde både teoretisk og praktisk i diverse specifikke sportsgrene.

Vi skal udnytte Aarhus’ mange idrætsaktiviteter – fra Aarhus’ klassiske stadion til de mange faciliteter og tilbud, der findes ved kysten.

Du skal have lyst til at løbe en 10 km tur, spille fodbold på 11 mandsbane eller i hal, spille håndbold, volley, badminton og mange andre sportsgrene. Samtidig skal vi også blive klogere på kroppen og arbejde med cardio, core og BIP-træning.

Vi skal også sidde stille i et helt almindeligt klasselokale og nørde sportshistorier og diskutere politik med idræt, sport og bevægelse som indgangsvinkel.

I løbet af året laver du dit eget idrætsprojekter, som du vil blive vejledt i og skal fremlægge for klassen.

Grundfag

Grundfagene er obligatoriske, og alle skal til prøve (FP10) ved skoleårets afslutning.

Dansk

Her forbereder vi os til FP10.

Matematik

Her forbereder vi os til FP10.

Engelsk

Her forbereder vi os til FP10.

Fokusfag

#handson

Aktivisme

Aktivisme handler om at ændre verden ud fra sine egne værdier. Hvordan ser aktivisme ud i samfundet i dag i politi, socialarbejde og foreninger? Og kan vi selv påvirke samfundet gennem debat, kampagner eller en demonstration? Lad os prøve!

Kortfilm

Gennem undervisningen kommer du til at producere én kortfilm – fra idé til færdigt produkt. Vi skal arbejde målrettet med idégenerering, manuskript, storyboards, rekvisitter, skuespil, kamera, instruktion, redigering og color grading – kort sagt alle grundelementerne i filmproduktion. For alle uanset erfaring.

Forfatter

Hvad gør en tekst god? Vi skal undersøge, hvordan man skriver sjovt, alvorligt og personligt, og vi skal lege med skønlitterære genrer som digte, noveller og vinyllyrik. Du er selv med til at bestemme!

Iværksætter

Ethvert produkt begynder med en god idé, som man kan få andre med på. Men hvordan griber man det an? Lær at produktudvikle, pitche og udvikle et brand. Vi skal arbejde med egne ideer og få de så tæt på virkeligheden som muligt, og også møde iværksættere, der selv har haft succes.

#idræt

Holdsport

Hvordan kan det være, at nogle holdsportsgrene er sjovere end andre og samler millioner af udøvere? Vi skal prøve kræfter med alle mulige slags holdsport – fra cricket og floorball til håndbold og basket – og også selv prøve at udvikle vores egen sport.

Styrketræning

Hvad er en stærk krop, og hvad kan vi bruge den til? Etre fort betyder: vær stærk og er et begreb, der kendes fra parkour-træning. Vi skal arbejde med kropsvægt, vægtløftning, cardio, kvalitet, muskelopbygning, funktionalitet, ernæring, leg og samarbejde.

Yoga

I en travl hverdag er det vigtigt at bevare kontakten til sin krop og kunne styre sin psyke. Derfor skal vi træne vores vejrtrækning og tilstedeværelse med mindfulness og vores smidighed med yoga. Samtidig skal vi træne en sund skepsis til psykologiske fænomener og tilgange – ikke alt er nødvendigvis lige godt.

Basketball

I basketball vil vi træne spillets elementer og blive bedre til at spille sammen. Vi vil arbejde med grundtræning, boldhåndtering og spilforståelse – og få spillet en masse kampe mod hinanden!

Badminton

Badminton handler først og fremmest om at spille spillet og øve de forskellige dele, som badminton består af. Vi vil arbejde med grundtræning, bevægelsesmønstre og slagteknik – og så skal vi spille en masse badminton og få sved på panden!

#naturvidenskab

Biologi i praksis

Her kommer undervisningen til at foregå i skoven og ved stranden! Vi skal undersøge naturens små og store spørgsmål – som: Hvordan nedbrydes blade og træer i skoven? Hvor mange forskellige bænkebidere findes der? Kan man styre deres adfærd? Og har en snegl en tunge?

Fysikkens historie

Et fag fyldt med gode historier, der kan forklare lidt om, hvordan vores verden hænger sammen. Vi skal gentage en af de seneste 100 års største landvindinger, når vi skiller lyset ad, undersøge, hvorfor et klaver altid vil spille falsk og hvorfor Robinson Crusoe havde så svært ved at fange fisk! Samt mange andre mulige og umulige spørgsmål.  

Organisk kemi

Organisk kemi handler om alt det vi spiser, drikker og brænder af. Vi vil lave forsøg, der lugter af tankstation, og forsøg, der forklarer, hvorfor kul og olie er yt, men træ er in. Vi skal trylle alkohol om til olie og prøve at forstå, hvad global opvarmning egentlig handler om. Både til dig, der er nysgerrig på verden, og til dig, der vil pudse formen af inden gymnasiet.

#samfund

Danefæ og danskhed

Hvordan er danskerne blevet til dem, vi er i dag? Vi skal dykke ned i danmarkshistorien på Moesgaard Museum, lede efter danefæ i det historiske landskab omkring skolen og diskutere, hvad hvem det danske folk er i dag. Historie, der kan mærkes!

Danmark - hvorhen?

I fællesskab skal vi få en forståelse for, hvor det danske samfund er på vej hen. Det kræver en viden om, hvor vi kommer fra. Hvilke tanker og begivenheder har været afgørende for de beslutninger, som har formet vores moderne, skandinaviske velfærdssamfund, som vi kender det i dag?

Verden - hvorhen?

Verden er i opbrud! Gamle fjender bliver til nye venner, og nye typer politikere vinder frem og vælter de gamle. Vi skal undersøge sammenhænge i global politik og finde ud af, hvilken historie der ligger under den daglige nyhedsstrøm.

#kultur

Filosofi

Menneskelivet kan ind i mellem være frygtelig besværligt: Hvad er vigtigt og rigtigt, hvad er det gode, det sande og det skønne? Vi skal møde idehistorien fra de græske filosoffer til i dag – og selv lære at filosofere os frem til vores egne svar.

Tro og eksistens

Tro og eksistens handler om dig og mig – og det, der er større end os begge. Vi kommer til at arbejde med etik og filosofi og med kristendommens kernespørgsmål. Vi tager Kierkegaard og Grundtvig med på råd, og vi vil se på, hvordan kirken arbejder på i Aarhus.

Psykologi

Psykologien er læren om menneskesjælen. Hvad styrer vores følelser, adfærd og vilje? Og hvad sker der, når vi har ondt i psyken? Faget vil også introducere fremtrædende psykologiske tænkere og teorier fra Sigmund Freud til i dag.

Tysk

Tysk er for dig, der gerne vil udvikle dit tysk på en sjov og fri måde gennem film, litteratur og musik. Tysk er et fedt sprog, der åbner verden – det skal vi opdage sammen! Du skal ikke være verdensmester for at være med, men have lyst til at lege og blive bedre til at tale tysk.