anderledes

Anderledes 10.

Her arbejder vi med filosofi, kreativitet, samfund og aktivisme. Vi omsætter det hele i projekter, der gør en forskel for samfundet omkring os. 

Anderledes 10. er inddelt i fire perioder med emnerne filosofi, kreativitet, samfund og aktivisme. På baggrund af periodens emne har vi tema- og projektforløb, hvor vi hver for sig og sammen udforsker og omsætter det, vi lærer.

Det helt centrale i Anderledes 10. er, at vi for hver periode skaber projekter, som faktisk gør en forskel i verden uden for skolens matrikel.

Eleverne i Anderledes 10. har eksempelvis lavet musikvideo om unges kropsidealer, kampagne for at redde bierne, lavet mad til hjemløse og samlet penge ind til Plastic Change ved at fremstille og sælge smykker af genbrugsplast.

Anderledes 10. er for dig, der holder af at få og tage ansvar – og som tør at sætte dig selv og din faglighed i spil. Vi står bag dig og fylder på med kvalificerede indspark og praktisk erfaring med projektmageri.

Her arbejder vi med filosofi, kreativitet, samfund og aktivisme. Vi omsætter det hele i projekter, der gør en forskel for samfundet omkring os. 

Anderledes 10. er inddelt i fire perioder med emnerne filosofi, kreativitet, samfund og aktivisme. På baggrund af periodens emne har vi tema- og projektforløb, hvor vi hver for sig og sammen udforsker og omsætter det, vi lærer.

Det helt centrale i Anderledes 10. er, at vi for hver periode skaber projekter, som faktisk gør en forskel i verden uden for skolens matrikel.

Eleverne i Anderledes 10. har eksempelvis lavet musikvideo om unges kropsidealer, kampagne for at redde bierne, lavet mad til hjemløse og samlet penge ind til Plastic Change ved at fremstille og sælge smykker af genbrugsplast.

Anderledes 10. er for dig, der holder af at få og tage ansvar – og som tør at sætte dig selv og din faglighed i spil. Vi står bag dig og fylder på med kvalificerede indspark og praktisk erfaring med projektmageri.

“Jeg er aldrig bekymret for handling. Kun for det modsatte.”

Winston Churchill

Det lærer du i Anderledes 10.

I Anderledes 10. arbejder vi projektorienteret og tværfagligt. Du får ofte ansvaret for forskellige forløb sammen med dine kammerater.

Det betyder, at du udvikler din selvstændighed og evne til at argumentere for de løsninger, du mener er de rigtige.

Du bliver klogere på dig selv og din omverden, bedre til at diskutere konstruktivt. Frem for alt styrker vi sammen din tro på, at det nytter at gøre noget – i stort og i småt.

Vi har fast samarbejde med aktivistiske miljøer i Aarhus som Foreningen Sydhavnen, Klima X og Sager Der Samler. Spændende mennesker, der vil forandre verden.

Vi afslutter forløbet i Anderledes 10. med A10-prøven – et stort projekt over tre uger, hvor du sætter dig selv og din viden i spil.

Vi forventer

– at du vil vise initiativ og har lyst til at blande dig i debatten.

– at du både kan arbejde selvstændigt og yde din del i studie- og projektgrupper.

– at du inden skolestart har kvalificeret dig til den ungdomsuddannelse, du vil søge ind på, gennem din 9. klasses afgangsprøve.

I Anderledes 10. arbejder vi projektorienteret og tværfagligt. Du får ofte ansvaret for forskellige forløb sammen med dine kammerater.

Det betyder, at du udvikler din selvstændighed og evne til at argumentere for de løsninger, du mener er de rigtige.

Du bliver klogere på dig selv og din omverden, bedre til at diskutere konstruktivt. Frem for alt styrker vi sammen din tro på, at det nytter at gøre noget – i stort og i småt.

Vi har fast samarbejde med aktivistiske miljøer i Aarhus som Foreningen Sydhavnen, Klima X og Sager Der Samler. Spændende mennesker, der vil forandre verden.

Vi afslutter forløbet i Anderledes 10. med A10-prøven – et stort projekt over tre uger, hvor du sætter dig selv og din viden i spil.

Vi forventer

– at du vil vise initiativ og har lyst til at blande dig i debatten.

– at du både kan arbejde selvstændigt og yde din del i studie- og projektgrupper.

– at du inden skolestart har kvalificeret dig til den ungdomsuddannelse, du vil søge ind på, gennem din 9. klasses afgangsprøve.

Perioder

Skoleåret er inddelt i fire overordnede perioder, som leder frem mod den afsluttende A10-prøve.

Filosofi

Hvad er identitet? Hvad er et menneske? Ændres verden faktisk af de måder, du ser den på?

I filosofi-perioden søger vi efter intet mindre end meningen med livet. Eller måske mere præcist: Meningen i livet.

Vi ser på sammenhænge som f.eks. fysisk krop/identitet og individ/fællesskab.

Vi afslutter med et projekt under overskriften: Herfra min verden går.

Kreativitet

Mennesket har altid været et skabende væsen.

Men hvad er det egentlig, der sker, når vi skaber og udvikler nyt? Er det altid godt?

Vi belyser det skabende menneske ud fra kunstneriske, filosofiske, teknologiske, religiøse og moralske perspektiver.

Vi afslutter perioden med projektet: Det skabende menneske.

Samfund

Vi lever i dag – for i morgen – på baggrund af i går.

Her sætter vi fokus på baggrunden for, hvorfor vi er, som vi er – og gør, som vi gør.

Intet menneske er nemlig uden historie og samfund.

I perioden samfund ser vi  på, hvilke historiske udviklinger og idémæssige strømninger, som er med til at skabe og udvikle os. Både historisk og lige nu og her.

Vi afslutter med projektet: På baggrund af i går.

Aktivisme

Det handler om at gøre en forskel. Altså sådan én, som faktisk er en forskel.

Vi bliver klogere på, hvordan man selv og sammen med andre kan ændre noget i verden – både individuelt, samfundsmæssigt og globalt.

Perioden fokuserer på at gøre en forskel og lægger op til afslutningen på hele skoleåret: A10-prøven

Temaforløb, projekter m.m.

I Anderledes 10. arbejder vi med temaforløb, projekter – og en hel vifte af andre tilgange til undervisning og læring.

Temaforløb
Temaforløbene er det, der minder mest om skole, som du har kendt den indtil nu.

Vi belyser og undersøger periodens tema med de redskaber og metoder, der giver mening. Det kan være elementer fra de klassiske skolefag som dansk eller matematik – men det kan også lige så godt være f.eks. etik, evolutionslære eller kunst.

Vi bruger både klasseundervisning, gruppearbejde, individuelle opgaver og aktiviteter ud af huset.

Temaforløbene er afsæt for elevernes egne projekter.

Projekter

Her gælder det elevernes egne projekter.

Periodens emne og de forskellige temaforløb bliver her omsat til noget, der konkret giver mening og ændrer noget i verden uden for skolen.

Her er nogle eksempler fra projekter, som A10-elever har lavet de seneste år: 

  • Skraldevandring langs kysten ved Odder
  • Dialog mellem unge og ældre på plejehjem
  • Madlavning til hjemløse
  • Illustreret børnebog om skilsmisse
  • Musikvideo om unges kropsidealer
  • Legedag for etnisk forskellige skoleklasser
  • Fremstilling og salg af smykker af genbrugsplast til fordel for Plastic Change
Alt det andet
Imellem temaforløb og projekter gør vi nogle gange noget helt andet.

Det kan f.eks. være at lave et portrætmagasin med ungdomspolitikere i Aarhus, en aktivitetsdag med asylansøgere eller et rollespil om politik.

Henover skoleåret bruger vi også gerne nogle dage på at vedligeholde og udvikle vores skills inden for dansk, engelsk og matematik.

Om at gå i Anderledes 10.

Line, elev 2011-12

“I løbet af året lærte jeg bl.a., at det er i orden at lave fejl – faktisk at det ofte er mere lærerigt, hvis man fejler. Jeg lærte at tænke ud af boksen og se tingene fra forskellige perspektiver. Og så lærte jeg at hvile i mig selv, hvilket nok er det vigtigste, jeg kan tage med mig videre.”

Maria, elev 2019-20

“Anderledes 10. er et år, hvor det handler om at se og møde verden på en anden måde end den måde, vi har mødt den på i folkeskolen. Det handler om at kunne handle og kunne tage del i vores samfund.”

Alberte, elev 2019-20

“Det fede ved A10 er den gode klassedynamik og samarbejdet. Den fælles tanke om at tænke nyt og bedre. Et år bygget på at blive klogere på livet, og ikke bare det fagfaglige.”

Mads, elev 2019-20

”Det fede ved Anderledes 10. er alt det arbejde, vi selv får lov til at lave. Vi er på en måde med til at lave undervisningen; vi er en stor del af undervisningen. Jeg kan også rigtig godt lide, når vi har projekter, så hvis man brænder for noget, er Anderledes 10. en virkelig god mulighed.”

Line, elev 2011-12

“I løbet af året lærte jeg bl.a., at det er i orden at lave fejl – faktisk at det ofte er mere lærerigt, hvis man fejler. Jeg lærte at tænke ud af boksen og se tingene fra forskellige perspektiver. Og så lærte jeg at hvile i mig selv, hvilket nok er det vigtigste, jeg kan tage med mig videre.”

Maria, elev 2019-20

“Anderledes 10. er et år, hvor det handler om at se og møde verden på en anden måde end den måde, vi har mødt den på i folkeskolen. Det handler om at kunne handle og kunne tage del i vores samfund.”

Alberte, elev 2019-20

“Det fede ved A10 er den gode klassedynamik og samarbejdet. Den fælles tanke om at tænke nyt og bedre. Et år bygget på at blive klogere på livet, og ikke bare det fagfaglige.”

Mads, elev 2019-20

”Det fede ved Anderledes 10. er alt det arbejde, vi selv får lov til at lave. Vi er på en måde med til at lave undervisningen; vi er en stor del af undervisningen. Jeg kan også rigtig godt lide, når vi har projekter, så hvis man brænder for noget, er Anderledes 10. en virkelig god mulighed.”