a

vær med

Arrangementer

Arrange-menter

Aarhus Efterskole er et levende hus, og man er altid velkommen forbi. Enten for at se skolen, hvis du overvejer at blive elev her, eller til et af vores mange åbne højskolearrangementer.

Aarhus Efterskole blev grundlagt som en højskole. Vi holder af filosofiske, kunstneriske og kreative inputs, fællessang og værdien af at være til stede sammen. Derfor dyrker vi fællesskabet og samhørigheden på vores højskoleaftner og sangarrangementer.

Alle er velkomne til at deltage. Vi vil være et åbent kulturhus for hele Aarhus og omegn.

Cirka fire gange om året sender vi et nyhedsbrev ud om kommende åbne arrangementer. Tilmeld dig nyhedsbrevet her.

Overvejer du at blive elev på skolen, kan du altid komme forbi på besøg og høre mere om os. Når man kan mærke spændingen og glæden i maven, ved man, at den rette beslutning er truffet! 

Hvis du ikke kan komme på en af vores faste åbent hus-dage, kan du bare ringe til skolen og aftale et besøg.

Velkommen!

Aarhus Efterskole er et levende hus, og man er altid velkommen forbi. Enten for at se skolen, hvis du overvejer at blive elev her, eller til et af vores mange åbne højskolearrangementer.

Aarhus Efterskole blev grundlagt som en højskole. Vi er rundet af fællessangstraditionen og værdien af at være fysisk sammen, og det dyrker vi til vores højskoleaftner og sangarrangementer.

Alle er velkomne til at deltage. Vi vil være et åbent kulturhus for hele Aarhus og omegn.

Cirka fire gange om året sender vi et nyhedsbrev ud om kommende åbne arrangementer. Tilmeld dig nyhedsbrevet her.

Overvejer du at blive elev på skolen, er du altid velkommen til at komme forbi på besøg og høre mere om os.

Hvis du ikke kan komme på en af vores faste åbent hus-dage, kan du bare ringe til skolen og aftale et besøg.

Velkommen!

Torsdag den 11. juni 2020 kl. 20

Generalforsamling 2020

På grund af nedlukning har Aarhus Efterskole været nødsaget til at aflyse den ellers planlagt generalforsamling i forbindelse med årsfesten i marts.  I stedet inviteres skolekredsen til generalforsamling torsdag den 11. juni kl. 20 på Aarhus Efterskole. Efter generalforsamling er der fælles afslutning og forskelligt lækkert til kaffen.

Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Valg af referent og stemmetællere
3) Bestyrelsens beretning
4) Forstanderens beretning
5) Forelæggelse af den reviderede årsrapport*
6) Indkomne forslag**
7) Forelæggelse af budget for indeværende år
8) Fastsættelse af kontingent
9) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg er Lena Tandrup Esbensen og Jens Kristian Sommer
10) Eventuelt

* Lovgivning i forbindelse med skolenedlukning har tilladt, at årsrapport og regnskab for 2019 kan godkendes af skolens bestyrelse og efterfølgende blot forelægges generalforsamlingen (men altså ikke formelt skal godkendes af denne, som vedtægterne ellers foreskriver), når en sådan kan afholdes forsvarligt. Årsrapport og regnskab for 2019 er godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmøde den 27. april 2020 og indsendt til Undervisningsministeriet.
** Bestyrelsen havde op til den planlagte generalforsamling i marts udarbejdet forslag til vedtægtsændringer. Men for at give plads til en ordentlig debat samt ved eventuel vedtagelse at sikre bred repræsentation fra skolekredsen har bestyrelsen valgt at skyde ændringsforslag til generalforsamling på årsmødet 2021.

Af pladshensyn bedes man tilmelde sig generalforsamlingen på info@aarhusefterskole.dk. Hvis deltagerantallet overstiger 50, opsættes online løsning til resterende deltagere.

Mandag den 8. juni 2020 kl. 19-21

Infoaften

Hvis du går med overvejelser om et efterskoleår, er det altid godt at komme på besøg og mærke stemningen. Mandag den 8. juni holder vi besøgsaften for alle interesserede.

Hør nærmere om livet på efterskolen, vores fagudbud og pædagogiske tilgang og kom med rundt og se skolen.

NB: Arrangementet foregår med hensyntagen til de gældende retningslinjer i forbindelse med Covid-19. Derfor er der også begrænsning på deltagerantal.

Tilmelding på info@aarhusefterskole.dk