a

personale

Holdet på Aarhus Efterskole

På Aarhus Efterskole er en lærer mere end én, der underviser og går hjem. Her er køkken personale nogen, du snakker med og pedellen én, du faktisk kender.

At arbejde på en efterskole er en livsstil for folk, der virkelig vil unge mennesker og brænder for deres udvikling, uddannelse og dannelse som mennesker.

Det minder vi ofte hinanden om på Aarhus Efterskole. For vi er så glade for at få lov til at være noget for unge:

Helt koncentreret i et år eller to. Forhåbentlig med prægning, værdier og frie tanker, som bærer med gennem resten af livet.

På Aarhus Efterskole er en lærer mere end én, der underviser og går hjem. Her er køkken personale nogen, du snakker med og pedellen én, du faktisk kender.

At arbejde på en efterskole er en livsstil for folk, der virkelig vil unge mennesker og brænder for deres udvikling, uddannelse og dannelse som mennesker.

Det minder vi ofte hinanden om på Aarhus Efterskole. For vi er så glade for at få lov til at være noget for unge:

Helt koncentreret i et år eller to. Forhåbentlig med prægning, værdier og frie tanker, som bærer med i resten af livet.

“Ingen af os gør nogensinde store ting selv. Sammen kan vi gøre vidunderlige ting.”
Mother Teresa
Rasmus Bro Henriksen

forstander

Rasmus er skolens forstander og står for morgensang, tro og tanke samt den ugentlige fortælletime for alle elever.

Thomas Bach

viceforstander

Thomas er skolens viceforstander og underviser desuden i matematik i 10. Profil. Han er også kontakt vedr. de elever på skolen, der har et handicap.

Bente Kjeldmann

lærer

Bente underviser i dansk i 10. Profil og på linjefaget dans.

Birgitte Gamborg Isaksen

lærer

Birgitte underviser i engelsk og samfundsfag i 10. Profil samt på linjefaget foto. Hun er desuden studievejleder og kontakt vedr. inklusion.  

Bjarne Toft

lærer

Bjarne underviser i matematik og science i 10. Profil samt i linjefaget outdoor.

Daniel Degn Møller

lærer

Daniel underviser i matematik og idræt i 10. Profil samt i elektronisk musik på skolens musiklinje.

Helga Fangel

lærer

Helga underviser i engelsk og sprog i 10. Profil samt i vokal på skolens musiklinje. 

Jacob Grundkær Hansen

lærer

Jacob underviser i science i 10. Profil samt i band på skolens musiklinje.

Jakob Mortensen

lærer

Jakob underviser i dansk og samfundsfag i 10. Profil samt på linjefaget filmproduktion.

Jakob Teglskov

lærer

Jakob underviser i Anderledes 10.

Jens Peter Wigh-Poulsen

lærer

Jens Peter underviser i dansk og kulturfag i 9. klasse. samt på linjefaget filmproduktion.

Kirsten Villadsen

lærer

Kirsten underviser i engelsk og tysk i 9. klasse.

Lene Skovhus

lærer

Lene underviser i Anderledes 10. samt på skolens teaterlinje.

Liza Schmidt

lærer

Liza underviser i sprog i 10. Profil. Hun er desuden studievejleder.

Louise Simonsen

lærer

Louise underviser i matematik og naturfag i 9. klasse samt linjefaget outdoor.

Marlene Baltzer Erlang

lærer

Marlene har barselsorlov i skoleåret 2019/20

Mikkel Søltoft

lærer

Mikkel underviser i Anderledes 10. samt i band på skolens musiklinje.

Pernille Bøttcher

lærer

Pernille underviser i Anderledes 10. og på linjefaget billedkunst.

Per Jensen

lærer

Per underviser i dansk i 10. Profil.

Christian Sørensen
lærer

Christian underviser i idræt i 9. klasse og i 10. Profil samt på skolens fodboldlinje.

Per Andersen

pedel

Per er tømrer med lang erfaring inden for byggeri. Han sørger for, at skolens bygninger holder sig godt.

Stig Østergaard

pedel

Stig er gartner. Han holder græsset nede og blomsterne oppe.

Hanne Odgaard

sekretær

Lars Lassen

chefkok

Anja Asmussen

kok

Julie Mosdal Kristensen

kok

Marianne Sørensen

kok

Sussie Bjørn

rengøring

Sussie pudser skolen ren – og hjælper eleverne til at gøre ligeså.

Amalie, Sara og Kamilla
efterskolemedhjælpere og handicaphjælpere (K)
Mathias, Jacob, Morten og Johan
Andreas, Anton, Victor og Magnus
efterskolemedhjælper og handicaphjælpere (M)