a

personale

Holdet på Aarhus Efterskole

På Aarhus Efterskole er en lærer mere end én, der underviser og går hjem. Her er kokkene i køkkenet nogen, du snakker med, og pedellen én, du faktisk kender.

At arbejde på en efterskole er en livsstil for folk, der virkelig vil unge mennesker og brænder for deres udvikling, uddannelse og dannelse som mennesker.

Det minder vi ofte hinanden om på Aarhus Efterskole. For vi er så glade for at få lov til at være noget for unge:

Helt koncentreret i et år eller to. Forhåbentlig med prægning, værdier og frie tanker, som bærer med gennem resten af livet.

På Aarhus Efterskole er en lærer mere end én, der underviser og går hjem. Her er kokkene i køkkenet nogen, du snakker med, og pedellen én, du faktisk kender.

At arbejde på en efterskole er en livsstil for folk, der virkelig vil unge mennesker og brænder for deres udvikling, uddannelse og dannelse som mennesker.

Det minder vi ofte hinanden om på Aarhus Efterskole. For vi er så glade for at få lov til at være noget for unge:

Helt koncentreret i et år eller to. Forhåbentlig med prægning, værdier og frie tanker, som bærer med i resten af livet.

Rasmus Bro Henriksen

forstander

Står bl.a. for morgensang samt den ugentlige fortælletime for alle elever

Thomas Bach

viceforstander

Underviser i matematik i 10. Profil og er kontakt vedr. elever med fysisk handicap

Bente Kjeldmann

lærer

Underviser i dansk i 10. Profil og i dans i hovedfaget scene

Birgitte Gamborg Isaksen

lærer

Underviser i engelsk og samfund i 10. Profil, i hovedfaget kunst og er studievejleder samt kontakt vedr. inklusion

Bjarne Toft

lærer

Underviser i matematik og science i 10. Profil samt i hovedfaget friluftsliv

Christian Sørensen

lærer

Underviser i idræt i 9. klasse og i 10. Profil samt i hovedfaget fodbold

Helga Fangel

lærer

Underviser i engelsk og sprog&kultur i 10. Profil samt i vokal hovedfaget musik

Jacob Grundkær Hansen

lærer

Underviser i science i 10. Profil samt i hovedfaget musik

Jakob Mortensen

lærer

Underviser i dansk og samfund i 10. Profil samt i hovedfaget film

Jakob Teglskov

lærer

Underviser i A10.

Jens Peter Wigh-Poulsen

lærer

Underviser i dansk og kulturfag i 9. klasse samt i hovedfaget film

Kirsten Villadsen

lærer

Kirsten har orlov i skoleåret 2022/23

Lene Skovhus

lærer

Underviser i A10 samt i hovedfaget scene

Line Paaske

lærer

Underviser i engelsk i 9. klasse og matematik i 10. Profil

Rasmus Hvelplund Kristiansen

lærer

Underviser i dansk i 10. Profil samt i hovedfaget musik

Jakob Hove Kristensen

lærer

Underviser i A10

Liza Schmidt

lærer

Underviser i sprog&kultur i 10. Profil og er studievejleder

Louise Simonsen

lærer

Underviser i matematik og naturfag i 9. klasse samt i hovedfaget friluftsliv

Marlene Baltzer Erlang

lærer

Underviser i matematik i 9. klasse og 10. Profil

Mikkel Søltoft

lærer

Underviser i A10 samt i hovedfaget musik

Pernille Bøttcher

lærer

Underviser i A10 og i hovedfaget kunst

Charlotte Kjærgaard
forretningsfører
Anna Stubbe Gadegaard
sekretær
Sussie Bjørn

rengøring

Per Andersen

pedel

Stig Østergaard
gartner
Line Bjerg Andersen

pedelmedhjælper

lars-lassen-aarhus-efterskole
Lars Lassen

chefkok

Julie Mosdal Kristensen

kok

Marianne Sørensen

kok

Ingrid Kristiansen
kok