a

personale

Holdet på Aarhus Efterskole

På Aarhus Efterskole er en lærer mere end én, der underviser og går hjem. Her er køkken personale nogen, du snakker med og pedellen én, du faktisk kender.

At arbejde på en efterskole er en livsstil for folk, der virkelig vil unge mennesker og brænder for deres udvikling, uddannelse og dannelse som mennesker.

Det minder vi ofte hinanden om på Aarhus Efterskole. For vi er så glade for at få lov til at være noget for unge:

Helt koncentreret i et år eller to. Forhåbentlig med prægning, værdier og frie tanker, som bærer med gennem resten af livet.

På Aarhus Efterskole er en lærer mere end én, der underviser og går hjem. Her er køkken personale nogen, du snakker med og pedellen én, du faktisk kender.

At arbejde på en efterskole er en livsstil for folk, der virkelig vil unge mennesker og brænder for deres udvikling, uddannelse og dannelse som mennesker.

Det minder vi ofte hinanden om på Aarhus Efterskole. For vi er så glade for at få lov til at være noget for unge:

Helt koncentreret i et år eller to. Forhåbentlig med prægning, værdier og frie tanker, som bærer med i resten af livet.

Rasmus Bro Henriksen

forstander

Rasmus er skolens forstander og står for morgensang, tro og tanke samt den ugentlige fortælletime for alle elever.

Thomas Bach

viceforstander

Thomas er skolens viceforstander og underviser desuden i matematik i 10. Profil. Han er også kontakt vedr. de elever på skolen, der har et handicap.

Bente Kjeldmann

lærer

Bente underviser i dansk i 10. Profil og i dans på hovedfaget scene.

Birgitte Gamborg Isaksen

lærer

Birgitte underviser i engelsk og samfundsfag i 10. Profil.  Hun er desuden studievejleder og kontakt vedr. inklusion.  

Bjarne Toft

lærer

Bjarne underviser i matematik og science i 10. Profil samt hovedfaget friluftsliv.

Christian Sørensen

lærer

Christian underviser i idræt i 9. klasse og i 10. Profil samt i hovedfaget fodbold.

Helga Fangel

lærer

Helga underviser i engelsk og sprog i 10. Profil samt i vokal hovedfaget musik.

Jacob Grundkær Hansen

lærer

Jacob underviser i science i 10. Profil samt i hovedfaget musik.

Jakob Mortensen

lærer

Jakob underviser i dansk og samfundsfag i 10. Profil samt i hovedfaget film.

Jakob Teglskov

lærer

Jakob underviser i Anderledes 10.

Jens Peter Wigh-Poulsen

lærer

Jens Peter underviser i dansk og kulturfag i 9. klasse samt i hovedfaget film.

Kirsten Villadsen

lærer

Kirsten underviser i engelsk og tysk i 9. klasse.

Lene Skovhus

lærer

Lene underviser i Anderledes 10. samt i hovedfaget scene.

Line Paaske

lærer

Line underviser i matematik og engelsk i 9. klasse og 10. Profil.

Lise Piltoft

lærer

Lise har orlov i skoleåret 2021/22.

Jakob Hove Kristensen

lærer

Jakob underviser i Anderledes 10.

Liza Schmidt

lærer

Liza underviser i sprog i 10. Profil. Hun er desuden studievejleder.

Louise Simonsen

lærer

Louise har orlov i skoleåret 2021/22.

Marlene Baltzer Erlang

lærer

Marlene underviser i matematik i 9. klasse og 10. Profil.

Mikkel Søltoft

lærer

Mikkel underviser i Anderledes 10. samt i hovedfaget musik.

Pernille Bøttcher

lærer

Pernille underviser i Anderledes 10. og i hovedfaget kunst.

Rasmus Hvelplund Kristiansen

lærer

Rasmus underviser i matematik og dansk i 10. Profil samt i hovedfaget musik.

Charlotte Kjærgaard
forretningsfører
Hanne Odgaard
sekretær
Per Andersen

pedel

Stig Østergaard
gartner
Lars Lassen

chefkok

Carsten Friis

kok

Julie Mosdal Kristensen

kok

Marianne Sørensen

kok

Sussie Bjørn

rengøring

Sofie, Karen, Mathilde og Nanna
Agnes, Line og Sara
efterskolemedhjælpere og handicaphjælpere (K)
Anton, Frederik, Frederik,
Johan og Jonas
efterskolemedhjælper og handicaphjælpere (M)