officielt

Lovpligtigt stof

Her finder du de dokumenter, som vi ifølge gældende lovgivning skal offentliggøre.

En fri skole svæver ikke frit i luften, men er naturligvis underlagt diverse lovgivninger og ministerielle krav. Her skulle du gerne kunne forvisse dig om, at tingene foregår rigtigt og lovformeligt på Aarhus Efterskole.

Hvis der er noget, du mangler eller ikke kan finde, er du til enhver tid velkommen til at henvende dig til os.

Find de lovpligtige dokumenter her.

 

Her finder du de dokumenter, som vi ifølge gældende lovgivning skal offentliggøre.

En fri skole svæver ikke frit i luften, men er naturligvis underlagt diverse lovgivninger og ministerielle krav. Her skulle du gerne kunne forvisse dig om, at tingene foregår rigtigt og lovformeligt på Aarhus Efterskole.

Hvis der er noget, du mangler eller ikke kan finde, er du til enhver tid velkommen til at henvende dig til os.

“Personligt er jeg altid klar til at lære – omend jeg ikke altid bryder mig om at blive belært.”

Winston Churchill

Arbejdet med inklusion på Aarhus Efterskole

Inklusionsplan for Aarhus Efterskole – skoleåret 18/19:

Inklusion dækker over den individuelle elevstøtte som enkeltelever kan have brug for. På Aarhus Efterskole dækkes dette tilbud af skolens lærere. Støtten kan både ydes som undervisning af enkelte elever, grupper og mindre hold.

I de tilfælde, hvor det skønnes nødvendigt, udarbejder den enkelte elev i samarbejde med sin familielærer en handlingsplan. Denne plan gemmes og evalueres sammen med familielærer og den ansvarlige lærer for inklusion og vejledning.

Hvis den enkelte elev har behov for inklusionsstøtte, skal det fremgå af den enkelte elevs handlingsplan. I handlingsplanen skal det fremgå hvis eleven har brug for, f.eks.:

  • Individuel undervisning
  • Supplerende undervisning
  • Støtte i den almindelige undervisning
  • Støtte i forhold til overblik over ugeskema, afleveringer og daglige opgaver

Inklusionstiltag ift. grupper af elever:

Hvis det er nødvendigt oprettes der inklusionshold med en gruppe af elever – fx elever med læse- og stavevanskeligheder. Undervisningen af dette hold varetages af en af skolens lærere.

Aarhus Efterskole optager elever med fysiske handicaps. For at tilgodese inklusionen af disse elever, er der ansat handicaphjælpere, som varetager den praktiske/fysiske hjælp af de handicappede elever, derudover er der afsat timer til planlægning og strukturering af inklusionen af elever med fysisk handicap. Støttens omfang svarer til 380 lærertimer.

På Aarhus Efterskole er der afsat 1 time hver hverdag fra 7.30 til 8.30 til at hjælpe med at inkludere elever som i særligt omfang har vanskeligt ved at følge skolens struktur og være på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Støttens omfang svarer til 210 lærertimer.

På Aarhus Efterskole der afsat 1 time mandag til torsdag fra kl. 18.0 – 19.00 til inklusion af de elever som pga. manglende undervisning tidligere i deres skoleforløb eller ‘faglige huller’ har brug for ekstra støtte i skolens prøvefag. Støttens omfang svarer til 168 lærertimer.

Forældrene får tilsendt elevens handlingsplan, og er i dialog med familielæreren om denne. Aarhus Efterskole anser en mail med forældreaccept af planen, som gældende for en underskrift.

Det vil af skolens plan for tjenestetid fremgå hvilke ressourcer og hvilke personer, der er benyttet til inklusionsopgaverne.

Birgitte Gamborg Isaksen

Ansvarlig lærer for inklusion og personlig vejledning

Inklusionsplan for Aarhus Efterskole – skoleåret 18/19:

Inklusion dækker over den individuelle elevstøtte som enkeltelever kan have brug for. På Aarhus Efterskole dækkes dette tilbud af skolens lærere. Støtten kan både ydes som undervisning af enkelte elever, grupper og mindre hold.

I de tilfælde, hvor det skønnes nødvendigt, udarbejder den enkelte elev i samarbejde med sin familielærer en handlingsplan. Denne plan gemmes og evalueres sammen med familielærer og den ansvarlige lærer for inklusion og vejledning.

Hvis den enkelte elev har behov for inklusionsstøtte, skal det fremgå af den enkelte elevs handlingsplan. I handlingsplanen skal det fremgå hvis eleven har brug for, f.eks.:

  • Individuel undervisning
  • Supplerende undervisning
  • Støtte i den almindelige undervisning
  • Støtte i forhold til overblik over ugeskema, afleveringer og daglige opgaver

Inklusionstiltag ift. grupper af elever:

Hvis det er nødvendigt oprettes der inklusionshold med en gruppe af elever – fx elever med læse- og stavevanskeligheder. Undervisningen af dette hold varetages af en af skolens lærere.

Aarhus Efterskole optager elever med fysiske handicaps. For at tilgodese inklusionen af disse elever, er der ansat handicaphjælpere, som varetager den praktiske/fysiske hjælp af de handicappede elever, derudover er der afsat timer til planlægning og strukturering af inklusionen af elever med fysisk handicap. Støttens omfang svarer til 380 lærertimer.

På Aarhus Efterskole er der afsat 1 time hver hverdag fra 7.30 til 8.30 til at hjælpe med at inkludere elever som i særligt omfang har vanskeligt ved at følge skolens struktur og være på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Støttens omfang svarer til 210 lærertimer.

På Aarhus Efterskole der afsat 1 time mandag til torsdag fra kl. 18.0 – 19.00 til inklusion af de elever som pga. manglende undervisning tidligere i deres skoleforløb eller ‘faglige huller’ har brug for ekstra støtte i skolens prøvefag. Støttens omfang svarer til 168 lærertimer.

Forældrene får tilsendt elevens handlingsplan, og er i dialog med familielæreren om denne. Aarhus Efterskole anser en mail med forældreaccept af planen, som gældende for en underskrift.

Det vil af skolens plan for tjenestetid fremgå hvilke ressourcer og hvilke personer, der er benyttet til inklusionsopgaverne.

Birgitte Gamborg Isaksen

Ansvarlig lærer for inklusion og personlig vejledning