det basale

Vores værdier og historie

Aarhus Efterskole er en almen efterskole forankret i folkekirken og funderet i Grundtvig og Kolds tanker om at lave skole for det hele menneske.

At forstå sig selv er en grundlæggende forudsætningen for kunne udfolde sig som menneske. Det kalder vi livsoplysning. At forstå sig selv ind i en sammenhæng kalder vi folkeoplysning. At være en aktiv del af resten af samfundet, når du tager videre fra efterskolen, kalder vi medborgerskab.

Livsoplysning, folkeoplysning og medborgerskab er helt centrale begreber på Aarhus Efterskole. Derfor er foredragssalen vores vigtigste rum. Både i praksis og i overført betydning – vi tager nemlig foredragssalen med ud i undervisningen.

I foredragssalen mødes vi alle til forundring, fordybelse og debat. Her møder vi fortælling, kristendom, kunst, kreativitet – og det daglige nyhedsflow sat ind i en sammenhæng. Her synger vi sammen og minder hinanden om, at vi er en del af et fællesskab på vej ud i livet.

På Aarhus Efterskole har vi ikke svarene til dig på forhånd. Men vi vil gøre vores til, at du finder ud af, hvordan du ønsker at leve – hvad du tror, tænker og handler i forhold til.

Aarhus Efterskole er en almen efterskole forankret i folkekirken og funderet i Grundtvig og Kolds tanker om at lave skole for det hele menneske.

At forstå sig selv er en grundlæggende forudsætningen for kunne udfolde sig som menneske. Det kalder vi livsoplysning. At forstå sig selv ind i en sammenhæng kalder vi folkeoplysning. At være en aktiv del af resten af samfundet, når du tager videre fra efterskolen, kalder vi medborgerskab.

Livsoplysning, folkeoplysning og medborgerskab er helt centrale begreber på Aarhus Efterskole. Derfor er foredragssalen vores vigtigste rum. Både i praksis og i overført betydning – vi tager nemlig foredragssalen med ud i undervisningen.

I foredragssalen mødes vi alle til forundring, fordybelse og debat. Her møder vi fortælling, kristendom, kunst, kreativitet – og det daglige nyhedsflow sat ind i en sammenhæng. Her synger vi sammen og minder hinanden om, at vi er en del af et fællesskab på vej ud i livet.

På Aarhus Efterskole har vi ikke svarene til dig på forhånd. Men vi vil gøre vores til, at du finder ud af, hvordan du ønsker at leve – hvad du tror, tænker og handler i forhold til.

“Vid i sin favn og klar i sit sigte.”

Hans Munch

Aarhus Efterskole og bevægelsen Unge Hjem

Unge Hjem var tidligere én af landets største folkekirkelige bevægelser.

Medlemmerne skulle tælles i hundredetusinder, og der var store årsmøder på Nyborg Strand. 

Unge Hjem begyndte sine aktiviteter i 1939 under indtryk af den ufrihed og undertrykkelse af åndsfriheden, der prægede de totalitære systemer i Tyskland og andre lande.

Unge Hjems-bevægelsen var åben og rettede blikket udad: Mod det, der skete i verden, mod litteratur, kunst og aktuelle begivenheder.

Solidt forankret i folkekirken og med et åbent og inkluderende kristendomssyn ville bevægelsen skabe mødested og frirum for unge familier og samtidig kæmpe for andres ret til at ytre sig i frihed. 

Det præger Aarhus Efterskole den dag i dag.

Skolens første forstander, Hans Munch, oprettede Unge Hjems Højskole i 1960. I 1978 blev vi til Unge Hjems Høj- og Efterskole. Fra 1987 fortsatte efterskolen alene.

I 2012 nedlagde Unge Hjems-bevægelsen sig selv, da dens idéer levede og var optaget så mange steder i kirkeliv og samfund, at den havde overflødiggjort sig selv.

Fra 2012 har vi heddet Aarhus Efterskole. Vi står frit, men på samme idégrundlag som altid.

 

Unge Hjem var tidligere én af landets største folkekirkelige bevægelser.

Medlemmerne skulle tælles i hundredetusinder, og der var store årsmøder på Nyborg Strand. 

Unge Hjem begyndte sine aktiviteter i 1939 under indtryk af den ufrihed og undertrykkelse af åndsfriheden, der prægede de totalitære systemer i Tyskland og andre lande.

Unge Hjems-bevægelsen var åben og rettede blikket udad: Mod det, der skete i verden, mod litteratur, kunst og aktuelle begivenheder.

Solidt forankret i folkekirken og med et åbent og inkluderende kristendomssyn ville bevægelsen skabe mødested og frirum for unge familier og samtidig kæmpe for andres ret til at ytre sig i frihed. 

Det præger Aarhus Efterskole den dag i dag.

Skolens første forstander, Hans Munch, oprettede Unge Hjems Højskole i 1960. I 1978 blev vi til Unge Hjems Høj- og Efterskole. Fra 1987 fortsatte efterskolen alene.

I 2012 nedlagde Unge Hjems-bevægelsen sig selv, da dens idéer levede og var optaget så mange steder i kirkeliv og samfund, at den havde overflødiggjort sig selv.

Fra 2012 har vi heddet Aarhus Efterskole. Vi står frit, men på samme idégrundlag som altid.