dit aftryk

A10 – kreativ og ambitiøs projektklasse

10.-klasse med fokus på aftryk, ansvar og aktivisme. Vi omsætter det, vi lærer, i projekter, der gør en forskel for verden omkring os.

Skoleåret i A10 er inddelt i tre perioder: Identitet & filosofi historie & samfund og aktivisme. Hver periode munder ud i et projekt, hvor vi i grupper udforsker og omsætter det, vi lærer, og faktisk gør en forskel i verden uden for skolen.

A10 er for dig, som ønsker at tage ansvar for din skolegang og lære at tænke ud af boksen i samarbejde med andre. Undervejs fylder vi på med kvalificeret viden, nye indtryk og praktisk erfaring med iværksætteri.

Følg med i vores mange projekter på A10s Instagram.

Når du går i 10. klasse på Aarhus Efterskole, skal du vælge om du enten vil gå i A10 eller 10. profil. Din 10.-klasse er uafhængig af, hvilket hovedfag du derudover vælger.

A10-aarhus-efterskole-3

Det lærer du i A10

I A10 arbejder vi projektorienteret og tværfagligt. Du får ofte ansvaret for forskellige forløb sammen med dine kammerater.

Det betyder, at du udvikler din selvstændighed og evne til at argumentere for de løsninger, du mener er de rigtige.

Du bliver klogere på dig selv og din omverden og bedre til at diskutere konstruktivt. Frem for alt styrker vi sammen din tro på, at det nytter at gøre noget – i stort og i småt.

Vi har fast samarbejde med aktivistiske miljøer i Aarhus som Foreningen Sydhavnen, Klima X, Fairhuset og Sager Der Samler. Spændende mennesker, der vil forandre verden!

Vi afslutter året med A10-prøven – et stort projekt over fire uger, hvor du sætter dig selv og din viden i spil.

Vi forventer
– at du vil vise initiativ og har lyst til at blande dig i debatten.
– at du både kan arbejde selvstændigt og yde din del i projektgrupper.
– at du inden skolestart har kvalificeret dig til den ungdomsuddannelse, du vil søge ind på, gennem din 9. klasses afgangsprøve.

Perioder

Skoleåret er inddelt i tre overordnede perioder, som leder frem mod den afsluttende A10-prøve.

Identitet & filosofi

Hvad er identitet? Hvad er et menneske? Ændres verden faktisk af de måder, du ser den på?

I filosofi-perioden søger vi efter intet mindre end meningen med livet. Eller måske mere præcist: Meningen i livet.

Vi ser på sammenhænge som f.eks. fysisk krop/identitet og individ/fællesskab, nationalitet og EU.

Vi afslutter med et projekt under overskriften: Herfra min verden går.

Historie & samfund

Vi lever i dag – for i morgen – på baggrund af i går.

Her sætter vi fokus på baggrunden for, hvorfor vi er, som vi er – og gør, som vi gør. Intet menneske er nemlig uden historie og samfund.

I perioden samfund ser vi på, hvilke historiske udviklinger og idémæssige strømninger, som er med til at skabe og udvikle os. Både historisk og lige nu og her.

Vi afslutter med projektet: På baggrund af i går: Det skabende menneske.

Aktivisme

Det handler om at gøre en forskel. Altså sådan én, som faktisk er en forskel.

Vi bliver klogere på, hvordan man selv og sammen med andre kan ændre noget i verden – både individuelt, samfundsmæssigt og globalt.

Perioden fokuserer på at gøre en forskel og lægger op til afslutningen på hele skoleåret: A10-prøven

Temaforløb, projekter m.m.

I A10 arbejder vi med temaforløb, projekter – og en hel vifte af andre tilgange til undervisning og læring.
Temaforløb

Temaforløbene er det, der minder mest om skole, som du har kendt den indtil nu.

Vi belyser og undersøger periodens tema med de redskaber og metoder, der giver mening. Det kan være elementer fra de klassiske skolefag som dansk eller matematik – men det kan også lige så godt være f.eks. etik, evolutionslære eller kunst.

Vi bruger både klasseundervisning, gruppearbejde, individuelle opgaver og aktiviteter ud af huset.

Temaforløbene er afsæt for elevernes egne projekter.

Vi tilrettelægger hvert skoleår forskelligt, men forløb kunne eksempelvis være om:

Kropssprog, kultur og værdier, det (u)perfekte, escape room, skam, skyld og selvværd, design, kunst og arkitektur, iværksætteri, genmodificering, køn og magt, AI, livsfortælling og politik i Danmark.

Projekter

Her gælder det elevernes egne projekter.

Periodens emne og de forskellige temaforløb bliver her omsat til noget, der konkret giver mening og ændrer noget i verden uden for skolen.

Her er nogle eksempler fra projekter, som A10-elever har lavet de seneste år: 

  • Tomlen op – om at blaffe fra Aarhus til Flensborg
  • Upcyckling og genanvendelse af tøj
  • Podwalk om street art
  • Lysforurening og hvordan man lever med naturligt lys
  • Legedag for etnisk forskellige skoleklasser
  • Fremstilling og salg af smykker af genbrugsplast
Alt det andet

Imellem temaforløb og projekter gør vi nogle gange noget helt andet.

Det kan f.eks. være at lave et portrætmagasin med ungdomspolitikere i Aarhus, en aktivitetsdag med asylansøgere eller et rollespil om politik.

sidefag-aarhus-efterskole-7

Udveksling til Ungarn

A10 har en venskabsskole i Budapest, ELTE´s Radnóti Miklós Affiliated Secondary School, som vi besøger i foråret. 

Gennem hele skoleåret bygger vi viden op om kulturforståelse, interkulturel dannelse, hvordan møder vi nye og fremmede mennesker, engelsk kommunikation og viden om EU og Ungarn.

Det skal vi alt sammen bruge på årets udvekslingsrejse til Budapest. Her er alle elever indkvarteret privat hos ungarske elever, og sammen laver et fælles projekt på skolen.

Nogle uger efter får vi besøg af den ungarske klasse på Aarhus Efterskole, hvor vi fortsætter projektsamarbejdet – og kendskabet til hinanden.

Samarbejdet er en del af EUs Erasmus+ program, som Aarhus Efterskole er akkrediteret til. Der er ikke særskilt betaling for turen.

 

A10-aarhus-efterskole-7

Om at gå i A10

Fra skoleåret 2023/24:

Agnes: ”A10 er en kreativ og udfordrende klasse at gå i. Undervisningen er nytænkt med anderledes former for udfoldelse. Man lærer en hel masse nye ting i stedet for bare dansk og matematik. Jeg har fx lært at være i nogle mere akavede situationer, når vi har skullet snakke med fremmede og interviewe folk. Det har været rigtig gavnligt for mig som menneske”.

Louis: ”A10 har undervist mig i alle de ting, jeg har haft brug for, men aldrig lært i den almindelige folkeskole. Man lærer at tage handling og tage initiativ selv omkring ting, der føles relevante for os selv og for den verden og det samfund, vi er i nu”.

Gustav: “Jeg har lært at tage ansvar for sig selv og komme i mål med de ting, man gerne vil, og som man nogle gange godt kan glemme i normal skole. A10 er for dem, som gerne vil tage ansvar. Det får man lov til – og kan lave nogle ret fede projekter”.

Karla: ”I A10 får man udvidet sine grænser, man får lært at tage kontakt til folk, og man lærer at de idéer man får kan blive ført ud i verden”.

August: ”Jeg har fået en masse nye venskaber og mødt nye typer, som jeg aldrig har mødt før”.

Med flere af vores elever på Instagram.

 

A10-aarhus-efterskole-10
A10-aarhus-efterskole-5
A10-aarhus-efterskole-11
A10-aarhus-efterskole-6
A10-aarhus-efterskole-9