a

Tilmeld dig

Vil du være elev hos os?

Det er en stor beslutning af vælge efterskole. På Aarhus Efterskole anbefaler vi, at du besøger os, inden du tilmelder dig.

Der skal selvfølgelig være de fag, du gerne vil have. Men det vigtigste ved at vælge efterskole er, at du selv kan mærke, at det er rigtige valg for lige netop dig.

For os er det vigtigt, at du føler dig hjemme på vores skole. Så lærer og udvikler du dig bedst.

Samtidig er det vigtigt, at du har gjort dig klart, om du kan leve op til de forventninger, der ligger i at gå på efterskole her: At deltage aktivt og engageret i alle fag og fælles aktiviteter, fungere i hverdagen med 140 andre unge og passe godt på de andre elever her.

Kom og besøg os, tag en snak med lærerne og mød eleverne – så er du et skridt tættere på at blive elev.

Og når du sikker på, at du gerne vil gå på Aarhus Efterskole, kan du tilmelde dig herunder.

Vi glæder os til at møde dig!

Vi har pt. få ledige pladser til skoleåret 2024/25

Vi har pt. ingen ledige pladser til skoleåret 2025/26 – tilmeld dig herunder, så du kommer på ventelisten

 

Tilmeld her

Skoleåret 24/25 (tilmeld venteliste)
klik her 

Skoleåret 25/26 (tilmeld venteliste)
klik her 

Skoleåret 26/27
klik her 

Skoleåret 27/28
klik her 

Skoleåret 28/29
klik her

Senere skoleår
Kontakt kontoret

Skolepenge

Ugeprisen for et års skoleophold på Aarhus Efterskole er i skoleåret 2024/2025 2.800 kr. Et skoleår består af 42 uger. Hertil kommer materialegebyr på 1500 kr. og indmeldelsesgebyr på 1000 kr.

Der tildeles statslig elevstøtte til alle elever. Støttens omfang er afhængig af forældre/værges husstandsindkomst i indkomståret to år før skolestart. Foruden den statslige elevstøtte er der også mulighed for tilskud, hvis familien har flere hjemmeboende børn under 18 år. På Efterskoleforeningens hjemmeside kan man beregne tilskud og egenbetaling, og de har samlet en omfattende FAQ vedr. regler for tilskud.

Alle udgifter ved opholdet er inkluderet i prisen, herunder rejser, lejrskole, undervisningsmaterialer etc. Dog er der en egenbetaling, hvis elever ønsker individuel instrumentalundervisning i løbet af skoleåret. Materialegebyr dækker materialer til hovedfag.

Ved flere sammenhængende dages fritagelse (eksempelvis pga. ferie uden for skolens ferier) pålægges ekstra betaling svarende til statstilskud for de pågældende dage/uger.

Proces

I august to år før skolestart vil alle elever blive opkrævet indmeldelsesgebyr på 1000 kr. samt i august året før skolestart, et materialegebyr på 1500 kr. 

I februar inden skolestart udsender skolen ansøgningsskema til statslig elevstøtte, som skal udfyldes og returneres af forældre/værge.  

Skolepengene opkræves over 11 rater hen over skoleåret (fra juli før skolestart og frem).

Hvis skoleopholdet afbrydes før tid (herunder op til en uge før skolestart), afregnes betaling for 4 uger (uden statslig elevstøtte) til skolen.

Skolen forbeholder sig ret til at indkalde elev og forældre til en uddybende samtale inden for 21 dage fra indsendt tilmelding, før eleven kan betragtes som optaget på skolen.

Supplerende elevstøtte

Aarhus Efterskole har en elevstøttefond, som man kan søge, hvis der er særlige forhold, der gør det svært at finansiere skoleopholdet. Herfra ydes et fast, månedligt støttebeløb til alle, der kommer i betragtning. Det vil være muligt at søge i forbindelse med betalingsopgørelse, der udsendes i maj inden skolestart. Har du spørgsmål til tildeling af individuel supplerende elevstøtte, er du altid velkommen til at kontakte skolens kontor.

Derudover findes private fonde, der yder tilskud til ophold, bl.a. Egmont Fonden.

Under særlige omstændigheder kan hjemkommunen også tildele støtte til et efterskoleophold. Dette aftales individuelt med den enkelte kommune, ikke med efterskolen.

Skolepenge 

Ugeprisen for et års skoleophold på Aarhus Efterskole er i skoleåret 2023/2024 2.750 kr. Et skoleår består af 42 uger. Hertil kommer materialegebyr på 1500 kr. og indmeldelsesgebyr på 1000 kr.

Der tildeles statslig elevstøtte til alle elever. Støttens omfang er afhængig af forældre/værges husstandsindkomst i indkomståret to år før skolestart. Foruden den statslige elevstøtte er der også mulighed for tilskud, hvis familien har flere hjemmeboende børn under 18 år. På Efterskoleforeningens hjemmeside kan man beregne tilskud og egenbetaling, og de har samlet en omfattende FAQ vedr. regler for tilskud.

Alle udgifter ved opholdet er inkluderet i prisen, herunder rejser, lejrskole, undervisningsmaterialer etc. Dog er der en egenbetaling, hvis elever ønsker individuel instrumentalundervisning i løbet af skoleåret. Materialegebyr dækker materialer til linjefag.

Ved flere sammenhængende dages fritagelse (eksempelvis pga. ferie uden for skolens ferier) pålægges ekstra betaling svarende til statstilskud for de pågældende dage/uger.

Proces

I august to år før skolestart vil alle elever blive opkrævet indmeldelsesgebyr på 1000 kr. samt i august året før skolestart et materialegebyr på 1500 kr. 

I februar inden skolestart udsender skolen ansøgningsskema til statslig elevstøtte, som skal udfyldes og returneres af forældre/værge.  

Skolepengene opkræves over 11 rater hen over skoleåret (fra juli før skolestart og frem).

Hvis skoleopholdet afbrydes før tid (herunder op til en uge før skolestart), afregnes betaling for 4 uger (uden statslig elevstøtte) til skolen.

Skolen forbeholder sig ret til at indkalde elev og forældre til en uddybende samtale inden for 21 dage fra indsendt tilmelding, før eleven kan betragtes som optaget på skolen.

Supplerende elevstøtte

Aarhus Efterskole har en elevstøttefond, som man kan søge, hvis der er særlige forhold, der gør det svært at finansiere skoleopholdet. Herfra ydes et fast, månedligt støttebeløb til alle, der kommer i betragtning. Det vil være muligt at søge i forbindelse med betalingsopgørelse, der udsendes i maj inden skolestart. Har du spørgsmål til tildeling af individuel supplerende elevstøtte, er du altid velkommen til at kontakte skolens kontor.

Derudover findes private fonde, der yder tilskud til ophold, bl.a. Egmont Fonden.

Under særlige omstændigheder kan hjemkommunen også tildele støtte til et efterskoleophold. Dette aftales individuelt med den enkelte kommune, ikke med efterskolen.