Tilmeld - Aarhus Efterskole

a

Tilmeld dig

Vil du være elev hos os?

Det er en stor beslutning af vælge efterskole. På Aarhus Efterskole anbefaler vi, at du besøger os, inden du tilmelder dig.

Der skal selvfølgelig være de fag, du gerne vil have. Men det vigtigste ved at vælge efterskole er, at du selv kan mærke, at det er rigtige valg for lige netop dig.

For os er det vigtigt, at du føler dig hjemme på vores skole. Så lærer og udvikler du dig bedst.

Samtidig er det vigtigt, at du har gjort dig klart, om du kan leve op til de forventninger, der ligger i at gå på efterskole her: At deltage aktivt og engageret i alle fag og fælles aktiviteter, fungere i hverdagen med 140 andre unge og passe godt på de andre elever her.

Kom og besøg os, tag en snak med lærerne og mød eleverne – så er du et skridt tættere på at blive elev.

Og når du sikker på, at du gerne vil gå på Aarhus Efterskole, kan du tilmelde dig herunder.

Vi glæder os til at møde dig!

OBS: Vi har ikke flere ledige pladser til skoleåret 2022/23 og derfor pt. venteliste. Kontakt evt. skoles kontor for at høre nærmere.

Det er en stor beslutning af vælge efterskole. På Aarhus Efterskole anbefaler vi, at du besøger os, inden du tilmelder dig.

Der skal selvfølgelig være de fag, du gerne vil have. Men det vigtigste ved at vælge efterskole er, at du selv kan mærke, at det er rigtige valg for lige netop dig.

For os er det vigtigt, at du føler dig hjemme på vores skole. Så lærer og udvikler du dig bedst.

Samtidig er det vigtigt, at du har gjort dig klart, om du kan leve op til de forventninger, der ligger i at gå på efterskole her: At deltage aktivt og engageret i alle fag og fælles aktiviteter, fungere i hverdagen med 140 andre unge og passe godt på de andre elever her.

Kom og besøg os, tag en snak med lærerne og mød eleverne – så er du et skridt tættere på at blive elev.

Og når du sikker på, at du gerne vil gå på Aarhus Efterskole, kan du tilmelde dig herunder.

Vi glæder os til at møde dig!

OBS: Vi har ikke flere ledige pladser til skoleåret 2022/23 og derfor pt. venteliste. Kontakt evt. skoles kontor for at høre nærmere.

Tilmeld her
[[[["field3","equal_to","10. klasse"]],[["show_fields","field6"]],"and"],[[["field46","equal_to","ja"]],[["show_fields","field47"]],"and"],[[["field43","equal_to","[field51]"],["field42","equal_to","[field52]"]],[["show_fields","field40"]],"and"]]
1 Step 1
Eleven
Klassetrin

Hovedfag og profiler det førstkommende skoleår ligger altid fast. Ændringer i forhold til de efterfølgende skoleår kan forekomme. Vi holder dig orienteret, hvis det er relevant for dit fagvalg.

Er der særlige udfordringer, vi som skole bør kende til?F.eks. tilknytning til PPR, diagnoser, dårlig trivsel eller andre særlige forhold.
Mor
Far
Eventuelle bemærkninger
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
Skolepenge

Ugeprisen for et års skoleophold på Aarhus Efterskole er i skoleåret 2021/2022 2.550 kr. Et skoleår består af 42 uger. Hertil kommer materialegebyr på 2000 kr. og indmeldelsesgebyr på 500 kr.

Der tildeles statslige elevstøtte til alle elever. Støttens omfang er afhængig af forældre/værges husstandsindkomst i indkomståret to år før skolestart. Foruden den statslige elevstøtte er der også mulighed for tilskud, hvis familien har flere hjemmeboende børn under 18 år. På Efterskoleforeningens hjemmeside kan man beregne tilskud og egenbetaling.

Under særlige omstændigheder kan hjemkommunen også tildele støtte til et efterskoleophold. Dette aftales individuelt med den enkelte kommune, ikke med efterskolen. Derudover findes private fonde, der yder tilskud til ophold, bl.a. Egmont Fonden. Aarhus Efterskole har også en elevstøttefond, som alle kan søge. Herfra ydes en fast støttebeløb til alle, der kommer i betragtning.

Alle udgifter ved opholdet er inkluderet i prisen, herunder rejser, lejrskole, undervisningsmaterialer, skoletøj etc. Dog er der en egenbetaling, hvis elever ønsker individuel instrumentalundervisning i løbet af skoleåret. Materialegebyr dækker materialer til linjefag.

Proces

Forud for det kommende skoleår vil alle elever i september blive opkrævet indmeldelsesgebyr og materialegebyr på samlet 2500 kr. Hvis en elev udmeldes igen inden 1. februar forud for skoleåret, får man materialegebyr på 2000 kr. retur. Ved udmeldelse efter 1. februar tilbagebetales beløbet ikke.

I marts inden skolestart udsender skolen ansøgningsskema til statslig elevstøtte, som skal udfyldes og returneres af forældre/værge.  

Skolepengene opkræves over 11 rater i løbet af skoleåret fra 1. juli (før skolestart) til maj.

Hvis skoleopholdet afbrydes før tid (herunder op til en uge før skolestart), afregnes betaling for 4 uger (uden statslig elevstøtte) til skolen.

Skolen forbeholder sig ret til at indkalde elev og forældre til en uddybende samtale inden for 21 dage fra indsendt tilmelding, før eleven kan betragtes som optaget på skolen.

Skolepenge 

Ugeprisen for et års skoleophold på Aarhus Efterskole er i skoleåret 2021/2022 2.550 kr. Et skoleår består af 42 uger. Hertil kommer materialegebyr på 2000 kr. og indmeldelsesgebyr på 500 kr.

Der tildeles statslige elevstøtte til alle elever. Støttens omfang er afhængig af forældre/værges husstandsindkomst i indkomståret to år før skolestart. Foruden den statslige elevstøtte er der også mulighed for tilskud, hvis familien har flere hjemmeboende børn under 18 år. På Efterskoleforeningens hjemmeside kan man beregne tilskud og egenbetaling.

Under særlige omstændigheder kan hjemkommunen også tildele støtte til et efterskoleophold. Dette aftales individuelt med den enkelte kommune, ikke med efterskolen. Derudover findes private fonde, der yder tilskud til ophold, bl.a. Egmont Fonden. Aarhus Efterskole har også en elevstøttefond, som alle kan søge. Herfra ydes en fast støttebeløb til alle, der kommer i betragtning.

Alle udgifter ved opholdet er inkluderet i prisen, herunder rejser, lejrskole, undervisningsmaterialer, skoletøj etc. Dog er der en egenbetaling, hvis elever ønsker individuel instrumentalundervisning i løbet af skoleåret. Materialegebyr dækker materialer til linjefag.

Proces

Forud for det kommende skoleår vil alle elever i september blive opkrævet indmeldelsesgebyr og materialegebyr på samlet 2500 kr. Hvis en elev udmeldes igen inden 1. februar forud for skoleåret, får man materialegebyr på 2000 kr. retur. Ved udmeldelse efter 1. februar tilbagebetales beløbet ikke.

I marts inden skolestart udsender skolen ansøgningsskema til statslig elevstøtte, som skal udfyldes og returneres af forældre/værge. 

Skolepengene opkræves over 11 rater i løbet af skoleåret fra 1. juli (før skolestart) til maj.

Hvis skoleopholdet afbrydes før tid (herunder op til en uge før skolestart), afregnes betaling for 4 uger (uden statslig elevstøtte) til skolen.

Skolen forbeholder sig ret til at indkalde elev og forældre til en uddybende samtale inden for 21 dage fra indsendt tilmelding, før eleven kan betragtes som optaget på skolen.