Kommende skoleår - Aarhus Efterskole

a

nyt skoleår

Information om skoleåret 2021/22

Information om skoleåret 2021/22

Her på siden samles alle information om det kommende skoleår til elever, der skal begynde på efterskolen august 2021.

Vi vil gøre, hvad vi kan, for at du er godt forberedt til efterskoleåret, der venter, så du allerede nu kan begynde at glæde dig til at flytte ind på skolen og møde alle dine nye kammerater.

Har du spørgsmål, som ikke besvares herunder, er du altid velkommen til at ringe eller skrive til skolen.

Vi ses!

Her på siden samles alle information om det kommende skoleår til elever, der skal begynde på efterskolen august 2021.

Vi vil gøre, hvad vi kan, for at du er godt forberedt til året, der venter, så du allerede nu kan begynde at glæde dig til at flytte ind på skolen og møde alle dine nye kammerater.

Har du spørgsmål, som ikke besvares herunder, er du altid velkommen til at ringe eller skrive til skolen.

Vi ses!

Skolestart, kalender og praktisk info

Velkomstdag: Skoleåret begynder søndag den 8. august kl. 14. Ved ankomst får du tildelt værelse, inden vi alle samles til fælles velkomst. Nærmere program for velkomstdagen følger.

Kalender for skoleåret: Her finder du en oversigt over alle ferier, weekender, rejse og særlige arrangementer i løbet af skoleåret: Kalender for skoleåret 2021/22. (Vi tager forbehold for mindre ændringer i løbet af året.)

Velkommen til Aarhus Efterskole: I folderen “Velkommen til Aarhus Efterskole” finder du al praktisk information om skolestart og efterskoleåret. Folderen er udleveret til møderne i juni med alle nye elever – og kan hentes her.

Økonomi

Skolepengene opkræves over 11 rater i løbet af skoleåret. Første rate falder den 1. juli 2021 (før skolestart).

Hvis skoleopholdet afbrydes før tid (herunder op til en uge før skolestart), afregnes betaling for 4 uger (uden statslig elevstøtte) til skolen.

Der tildeles statslige elevstøtte til alle elever. Støttens omfang er afhængig af forældre/værges husstandsindkomst i indkomståret to år før skolestart. Foruden den statslige elevstøtte er der også mulighed for tilskud, hvis familien har flere hjemmeboende børn under 18 år. På Efterskoleforeningens hjemmeside kan man beregne tilskud og egenbetaling.

Under særlige omstændigheder kan hjemkommunen også tildele støtte til et efterskoleophold. Dette aftales individuelt med den enkelte kommune, ikke med efterskolen.

Aarhus Efterskole har også en elevstøttefond, som alle kan søge, hvis der er særlige forhold, der gør det svært at finansiere skoleopholdet. Herfra ydes en fast, mindre støtte til alle, der kommer i betragtning. For at komme i betragtning sendes en kort, motiveret ansøgning til skolens kontor.

VIGGO: Intranet for elever og forældre

Aarhus Efterskole bruger systemet VIGGO som intranet i det daglige skolearbejde. Her kan lærere og elever kommunikere, finde lektier, skema og kalenderen. Alle elever oprettes og introduceres til systemet i begyndelsen af skoleåret.

Forældre vil også blive oprettet på VIGGO, og alle nyheder fra skolen og skriftlig kommunikation med skolens kontor og lærere vil i løbet af skoleåret foregår over systemet (lige som mange vil kende det fra folkeskolens system AULA). VIGGO er sikkert og lever op til kravene i EUs persondataforordning.

Alle forældre er blevet oprette på VIGGO i midten af juni og har modtaget information om log-in pr. mail. Når man har modtaget login-oplysninger, kan man logge på systemet her eller hente app til telefonen. Derefter vil al information fra skolen gå via VIGGO.

Instrumentalundervisning

Mange elever dygtiggør sig i løbet af året på et eller flere instrumenter eller sang gennem eneundervisning med musikunderviser.

Efterskolen har mange dygtige musikundervisere tilknyttet, og vi koordinerer sololektioner i sang og de mest almindelige instrumenter – og undersøger gerne, om vi kan finde en lærer, hvis du har et særligt instrument, du gerne vil undervises i. Undervisningen foregår på skolen. Lektionerne er ikke inkluderet i skolepengene, men betales særskilt.

Læs mere om muligheder, vilkår og tilmelding her.

Adgang til Zetland

Alle elever får i begyndelsen af skoleåret personlig adgang til netmediet Zetland. Herfra kan de dele abonnement med to i husstanden (hvis forældre eller søskende derhjemme skulle være interesserede).

Zetland er et nyhedsmedie med en mere fortællende og nysgerrig tilgang til nyheder og politik end de traditionelle medier. Abonnementet vil bl.a. blive brugt i undervisningen.

Hovedfag og sidefag

I skoleåret 2021/22 tilbyder vi 8 hovedfag samt en række sidefag. Hovedfaget har man hele året, og alle elever har valgt sig ind på et hovedfag inden skolestart – enten musik, teater, dans, billedkunst, outdoor, filmproduktion, foto eller fodbold.

Derudover skal alle elever vælge sidefag for forår og efterår. Sidefagene vælges først, når du er begyndt på skolen.

NB: Fra og med skoleåret 2022/23 ændrer vi lidt i vores linjer, så vi fremover har 6 hovedfag. Det er dem, der fremgår på skolens hjemmeside fra 1. marts 2021, så kommende elever kan orientere sig der.

Men bliv ikke nervøs! De 8 hovedfag, som det kommende elevhold er tilmeldt, bliver alle gennemført helt som planlagt med alt hvad det indebærer af timer, ture og andet sjov.