a

nyt skoleår

Information om skoleåret 2024/25

Her på siden samles alle informationer om det kommende skoleår til elever, der skal begynde på efterskolen august 2024.

Vi vil gøre, hvad vi kan, for at du er godt forberedt til efterskoleåret, der venter, så du allerede nu kan begynde at glæde dig til at flytte ind på skolen og møde alle dine nye kammerater.

Har du spørgsmål, som ikke besvares herunder, er du altid velkommen til at ringe eller skrive til skolen.

Vi ses!

Skolestart, kalender og praktisk info

Velkomstdag: Skoleåret 2024/25 begynder søndag den 11. august kl. 14. Ved ankomst får du tildelt værelse, inden vi alle samles til fælles velkomst. Nærmere program for velkomstdagen følger.

Kalender for skoleåret: I kalenderen finder du oversigt over alle ferier, weekender, rejse og særlige arrangementer i løbet af skoleåret. Kalenderen bliver tilgængelig her på siden og udleveres til Nye elevers aften.

Praktisk info: I folderen Velkommen til Aarhus Efterskole finder du al praktisk information om skolestart og efterskoleåret. Kaldender og folder er begge udleveret til Nye elevers aften.

Økonomi

Skolepengene opkræves over 11 rater i løbet af skoleåret. Første rate falder den 1. juli 2024 (før skolestart). Ugeprisen for skoleåret 2024/25 er 2.800 kr.

Hvis skoleopholdet afbrydes før tid (herunder op til en uge før skolestart), kan afregnes betaling for op til 4 uger (uden statslig elevstøtte) til skolen.

Der tildeles statslige elevstøtte til alle elever. Støttens omfang er afhængig af forældre/værges husstandsindkomst i indkomståret to år før skolestart. Foruden den statslige elevstøtte er der også mulighed for tilskud, hvis familien har flere hjemmeboende børn under 18 år. På Efterskoleforeningens hjemmeside kan man beregne tilskud og egenbetaling.

Under særlige omstændigheder kan hjemkommunen også tildele støtte til et efterskoleophold. Dette aftales individuelt med den enkelte kommune, ikke med efterskolen.

Aarhus Efterskole har også en elevstøttefond, hvor man kan søge om lokal efterskolestøtte, hvis der er særlige forhold, der gør det svært at finansiere skoleopholdet. Herfra ydes en fast, mindre støtte til alle, der kommer i betragtning. For at komme i betragtning sendes en kort, motiveret ansøgning til skolens kontor.

VIGGO: Intranet for elever og forældre

Aarhus Efterskole bruger systemet VIGGO som intranet i det daglige skolearbejde. Her kan lærere og elever kommunikere, finde lektier, skema og kalenderen. Alle elever oprettes og introduceres til systemet i begyndelsen af skoleåret.

Forældre vil også blive oprettet på VIGGO, og alle nyheder fra skolen og skriftlig kommunikation med skolens kontor og lærere vil i løbet af skoleåret foregår over systemet (lige som mange vil kende det fra folkeskolens system AULA). VIGGO er sikkert og lever op til kravene i EUs persondataforordning.

Alle forældre bliver oprette på VIGGO i midten af juni og modtager information om log-in pr. mail. Når man har modtaget login-oplysninger, kan man logge på systemet her eller hente app til telefonen. Derefter vil al information fra skolen gå via VIGGO.

Instrumentalundervisning

Mange elever dygtiggør sig i løbet af året på et eller flere instrumenter eller sang gennem eneundervisning med musikunderviser.

Efterskolen har mange dygtige musikundervisere tilknyttet, og vi koordinerer sololektioner i sang og de mest almindelige instrumenter – og undersøger gerne, om vi kan finde en lærer, hvis du har et særligt instrument, du gerne vil undervises i. Undervisningen foregår på skolen. Lektionerne er ikke inkluderet i skolepengene, men betales særskilt.

Læs mere om muligheder, vilkår og tilmelding her.

Samarbejde med IF Lyseng

Som elev på Aarhus Efterskole kan du tegne et efterskolemedlemsskab af IF Lyseng og træne med et hold i fritiden og spille kampe i weekenden. Med efterskolemedlemsskabet er det muligt at beholde dit DBU-certifikat i din hjemklub, hvis du ønsker det.

IF Lyseng har Danmarks største fodboldafdeling med gode træningsfaciliteter og hold på alle niveauer. Klubben ligger i cykelafstand fra skolen.

Træningen ligger ud over træning på skolen – og kan ikke foregå, hvis der er obligatoriske aktiviteter på skolen aften eller weekend.

Tilmeld dig her.