a

nyt skoleår

Information om skoleåret 2021/22

Information om skoleåret 2021/22

Her på siden er der information om det kommende skoleår.

Vi vil gøre, hvad vi kan, for at du er godt forberedt til året, der kommer – og allerede nu kan begynde at glæde dig til at flytte ind på skolen og møde alle dine nye kammerater.

Har du spørgsmål, som ikke besvares herunder, er du altid velkommen til at ringe eller skrive til skolen.

Vi ses!

Her på siden er der information om det kommende skoleår.

Vi vil gøre, hvad vi kan, for at du er godt forberedt til året, der kommer – og allerede nu kan begynde at glæde dig til at flytte ind på skolen og møde alle dine nye kammerater.

Har du spørgsmål, som ikke besvares herunder, er du altid velkommen til at ringe eller skrive til skolen.

Vi ses!

Nye elevers dag den 12. maj

Onsdag den 12. maj inviteres alle kommende elever til en aften for det nye elevhold. Her skal I møde jeres kommende familiegruppe og familielærer, høre mere om livet på efterskolen – og ikke mindst se hinanden for første gang!

Skoleåret begynder søndag den 8. august kl. 14. Ved ankomst får du tildelt værelse, inden vi alle sammen samles til fælles velkomst. 

Nærmere program for begge dage følger.

Velkommen til Aarhus Efterskole

I folderen “Velkommen til Aarhus Efterskole” finder du alle praktiske informationer om hverdagen på efterskolen.

Folderen uddeles til nye elevers aften i maj.

I løbet af foråret 2021 udsendes årskalender med alle vigtige datoer for det kommende skoleår: særlige arrangementer, rejse, ferier og forlængede weekender.

VIGGO: Intranet for elever og forældre

Aarhus Efterskole bruger systemet VIGGO som intranet i det daglige skolearbejde. Her kan lærere og elever kommunikere, finde lektier, skema og kalenderen. Alle elever oprettes og introduceres til systemet i begyndelsen af skoleåret.

Forældre vil også blive oprettet på VIGGO, og alle nyheder fra skolen og skriftlig kommunikation med skolens kontor og lærere vil i løbet af skoleåret foregår over systemet (lige som mange vil kende det fra folkeskolens system AULA). VIGGO er sikkert og lever op til kravene i EUs persondataforordning.

I begyndelsen af juni modtager alle forældre information om log-in pr. mail. Når man har modtaget login-oplysninger, kan man logge på systemet her eller hente app til telefonen.

Instrumentalundervisning

Mange elever dygtiggør sig i løbet af året på et eller flere instrumenter eller sang gennem eneundervisning med musikunderviser.

Efterskolen har mange dygtige musikundervisere tilknyttet, og vi koordinerer sololektioner i sang og de mest almindelige instrumenter – og undersøger gerne, om vi kan finde en lærer, hvis du har et særligt instrument, du gerne vil undervises i. Undervisningen foregår på skolen. Lektionerne er ikke inkluderet i skolepengene, men betales særskilt.

Læs mere om muligheder, vilkår og tilmelding her.

Økonomi

Skolepengene opkræves over 10 rater i løbet af skoleåret. Første rate falder den 1. juli 2021.

Hvis skoleopholdet afbrydes før tid (herunder op til en uge før skolestart), afregnes betaling for 4 uger (uden statslig elevstøtte) til skolen.

Der tildeles statslige elevstøtte til alle elever. Støttens omfang er afhængig af forældre/værges husstandsindkomst i indkomståret to år før skolestart. Foruden den statslige elevstøtte er der også mulighed for tilskud, hvis familien har flere hjemmeboende børn under 18 år. På Efterskoleforeningens hjemmeside kan man beregne tilskud og egenbetaling.

Under særlige omstændigheder kan hjemkommunen også tildele støtte til et efterskoleophold. Dette aftales individuelt med den enkelte kommune, ikke med efterskolen.

Aarhus Efterskole har også en elevstøttefond, som alle kan søge, hvis der er særlige forhold, der gør det svært at finansiere skoleopholdet. Herfra ydes en fast, mindre støtte til alle, der kommer i betragtning. For at komme i betragtning sendes en kort, motiveret ansøgning til skolens kontor.