a

nyt skoleår

Information om skoleåret 2020/21

Information om skoleåret 2020/21

Vi glæder os til at tage imod et nyt elevhold på Aarhus Efterskole til august. Med de nye elever begynder skolens liv igen – så skal vi lave efterskole sammen!
Her på siden er der information om det kommende skoleår. Vi vil gøre, hvad vi kan, for at du er godt forberedt til året, der kommer – og allerede nu kan begynde at glæde dig til at flytte ind på skolen og møde alle dine nye kammerater.

Har du spørgsmål, som ikke besvares herunder, er du altid velkommen til at ringe eller skrive til skolen.

Vi ses!

Vi glæder os til at tage imod et nyt elevhold på Aarhus Efterskole til august. Med de nye elever begynder skolens liv igen – så skal vi lave efterskole sammen!

Her på siden er der information om det kommende skoleår. Vi vil gøre, hvad vi kan, for at du er godt forberedt til året, der kommer – og allerede nu kan begynde at glæde dig til at flytte ind på skolen og møde alle dine nye kammerater.

Har du spørgsmål, som ikke besvares herunder, er du altid velkommen til at ringe eller skrive til skolen.

Vi ses!

Ankomstdag søndag den 9. august 2020

På grund af den aktuelle situation omkring Covid-19 er ankomst for nye elever forskudt.

Ankomsttidspunkter

Kl. 14.00 Familie 1-4 ankommer og flytter ind
Kl. 14.30 Familie 5-8 ankommer og flytter ind
Kl. 15.00 Familie 9-12 ankommer og flytter ind
Kl. 15.30 Familie 13-16 ankommer og flytter ind

Når du har flyttet ind, er der velkomst i skolens have for de fire familiegrupper, der er kommet samlet. Læs mere om program og retningslinjer for dagen i følgende brev (også udsendt til alle forældre).

Velkommen til Aarhus Efterskole

I folderen “Velkommen til Aarhus Efterskole” finder du alle praktiske informationer om hverdagen på efterskolen.

Folderen uddeles til familiemøder for nye elever i juni – og kan også hentes som pdf her.

I årskalenderen finder du alle vigtige datoer for det kommende skoleår – særlige arrangementer, rejse, ferier og forlængede weekender. Alt skulle være på plads – vi tager dog forbehold for mindre ændringer.

Skoleåret begynder søndag den 9. august 2020 kl. 14.

VIGGO: Intranet for elever og forældre

Aarhus Efterskole bruger systemet VIGGO som intranet i det daglige skolearbejde. Her kan lærere og elever kommunikere, finde lektier, skema og kalenderen. Alle elever oprettes og introduceres til systemet i begyndelsen af skoleåret.

Fra og med skoleåret 2020/21 kommer alle forældre også på VIGGO. Det betyder, at nyheder fra skolen og skriftlig kommunikation med skolens kontor og lærere foregår over VIGGO (som mange vil kende det fra Folkeskolens system AULA). Systemet er sikkert og lever op til kravene i EUs persondataforordning.

I begyndelsen af juni modtager alle forældre information om log-in pr. mail. Herefter vil kommunikation fra skolen køre over VIGGO.

Når man har modtaget login-oplysninger, kan man komme på systemet her.

Instrumentalundervisning

Mange elever dygtiggør sig i løbet af året på et eller flere instrumenter eller sang gennem eneundervisning med musikunderviser.

Efterskolen har mange dygtige musikundervisere tilknyttet, og vi koordinerer sololektioner i sang og de mest almindelige instrumenter – og undersøger gerne, om vi kan finde en lærer, hvis du har et særligt instrument, du gerne vil undervises i. Undervisningen foregår på skolen. Lektionerne er ikke inkluderet i skolepengene, men betales særskilt.

Læs mere om muligheder, vilkår og tilmelding her.

Økonomi

Skolepengene opkræves over 10 rater i løbet af skoleåret fra 15. august (opkræves uge 32) og frem.

Hvis skoleopholdet afbrydes før tid (herunder op til en uge før skolestart), afregnes betaling for 4 uger (uden statslig elevstøtte) til skolen.

Der tildeles statslige elevstøtte til alle elever. Støttens omfang er afhængig af forældre/værges husstandsindkomst i indkomståret to år før skolestart. Foruden den statslige elevstøtte er der også mulighed for tilskud, hvis familien har flere hjemmeboende børn under 18 år. På Efterskoleforeningens hjemmeside kan man beregne tilskud og egenbetaling.

Under særlige omstændigheder kan hjemkommunen også tildele støtte til et efterskoleophold. Dette aftales individuelt med den enkelte kommune, ikke med efterskolen.

Aarhus Efterskole har også en elevstøttefond, som alle kan søge, hvis der er særlige forhold, der gør det svært at finansiere skoleopholdet. Herfra ydes en fast, mindre støtte til alle, der kommer i betragtning. For at komme i betragtning sendes en kort, motiveret ansøgning til skolens kontor.