a

vores skole

Bag Aarhus Efterskole

Aarhus Efterskole har stærk “backing” af en elevforening, en skolekreds og en aktiv bestyrelse.

Skolens bestyrelse arbejder tæt sammen med skolens ledelse og personale om driften og den kontinuerlige udvikling af skolen.

Bag bestyrelsen står skolekredsen, der årligt mødes til generalforsamling og drøfter skolens udvikling samt vælger medlemmer til bestyrelsen.

Elevforeningen samler alle skolens tidligere elever, helt tilbage fra de første årgange på Unge Hjems Højskole til i dag.

Sammen udvikler og driver vi skolen, som vi synes den skal være – lige nu og i fremtiden.

Aarhus Efterskole har stærk “backing” af en elevforening, en skolekreds og en aktiv bestyrelse.

Skolens bestyrelse arbejder tæt sammen med skolens ledelse og personale om driften og den kontinuerlige udvikling af skolen.

Bag bestyrelsen står skolekredsen, der årligt mødes til generalforsamling og drøfter skolens udvikling samt vælger medlemmer til betyrelsen.

Elevforeningen samler alle skolens tidligere elever, helt tilbage fra de første årgange på Unge Hjems Højskole til i dag.

Sammen udvikler og driver vi skolen, som vi synes den skal være – lige nu og i fremtiden.

Skolens bestyrelse

Lisbeth Damgren, formand
Valgt af generalforsamlingen

Jonas Maibom, næstformand
Valgt af generalforsamlingen

Jens Kristian Nørgaard Sommer
Valgt af generalforsamlingen

Rasmus Kold
Valgt af generalforsamlingen

Thomas Krog
Valgt af generalforsamlingen

Lisbeth Lindegaard
Udpeget af biskoppen over Aarhus Stift

Anne Bay Jensen
Udpeget af skolens elevforening

Anne Kathrine Østerby Muldbjerg
FDF Aarhus

Ole Buch Rahbek, suppleant

Der er pt. en ledig plads, som bestyrelsen arbejder på at besætte.

Lisbeth Damgren, formand
Valgt af generalforsamlingen

Jonas Maibom, næstformand
Valgt af generalforsamlingen

Jens Kristian Nørgaard Sommer
Valgt af generalforsamlingen

Rasmus Kold
Valgt af generalforsamlingen

Thomas Krog
Valgt af generalforsamlingen

Lisbeth Lindegaard
Udpeget af biskoppen over Aarhus Stift

Anne Bay Jensen
Udpeget af skolens elevforening

Anne Kathrine Østerby Muldbjerg
FDF Aarhus

Ole Buch Rahbek, suppleant

Der er pt. en ledig plads, som bestyrelsen arbejder på at besætte.

Bliv medlem af skolekredsen

En fri skole har brug for et engageret bagland. Det har vi i form af skolekredsen, hvor alle med hjerte for stedet er velkomne som medlem. 

Som medlem af skolekredsen er man ikke formelt forpligtet på møder eller andet. Et medlemskab er en konkret måde at bakke op om skolen på. Gennem den årlige generalforsamling har man mulighed for at påvirke skolens arbejde.

Her drøftes skolens drift og udvikling med bestyrelse og skolens ledelse, og der vælges medlemmer til skolens bestyrelse.

Det koster årligt 100 kr. at være medlem af skolekredsen. Send en mail til: info@aarhusefterskole.dk med navn og adresse, hvis du ønsker at melde dig ind.

En fri skole har brug for et engageret bagland. Det har vi i form af skolekredsen, hvor alle med hjerte for stedet er velkomne som medlem.

Som medlem af skolekredsen er man ikke formelt forpligtet på møder eller andet. Et medlemskab er en konkret måde at bakke op om skolen på. Gennem den årlige generalforsamling har man mulighed for at påvirke skolens arbejde.

Her drøftes skolens drift og udvikling med bestyrelse og skolens ledelse, og der vælges medlemmer til skolens bestyrelse.

Det koster årligt 100 kr. at være medlem af skolekredsen. Send en mail til: info@aarhusefterskole.dk med navn og adresse, hvis du ønsker at melde dig ind.

Aarhus Efterskoles elevforening

Aarhus Efterskole har en stærk og aktiv forening for alle tidligere elever – hvad enten man har gået her, mens skolen har heddet Unge Hjems Højskole, Unge Hjems Efterskole eller Aarhus Efterskole. 

Elevforeningen gør en stor indsats for at binde de forskellige årgange sammen gennem årligt elevtræf for den forrige og nuværende årgang. 

Første weekend i november inviterer foreningen til stort elevstævne med jubilarmøder, sang, workshops, spisning og en herlig fest om aftenen.

I løbet af elevstævnet er der også generalforsamling for elevforeningen, hvor man har mulighed for at engagere sig i foreningens arbejde. 

Læs mere om foreningens aktiviteter her.

Aarhus Efterskole har en stærk og aktiv forening for alle tidligere elever – hvad enten man har gået her, mens skolen har heddet Unge Hjems Højskole, Unge Hjems Efterskole eller Aarhus Efterskole.

Elevforeningen gør en stor indsats for at binde de forskellige årgange sammen gennem årligt elevtræf for den forrige og nuværende årgang.

Første weekend i november inviterer foreningen til stort elevstævne med jubilarmøder, sang, workshops, spisning og en herlig fest om aftenen.

I løbet af elevstævnet er der også generalforsamling for elevforeningen, hvor man har mulighed for at engagere sig i foreningens arbejde.

Læs mere om foreningens aktiviteter her.