a

vores skole

Bag Aarhus Efterskole

Aarhus Efterskole har stærk “backing” af en elevforening, en skolekreds og en aktiv bestyrelse.

Skolens bestyrelse arbejder tæt sammen med skolens ledelse og personale om driften og den kontinuerlige udvikling af skolen.

Bag bestyrelsen står skolekredsen, der årligt mødes til generalforsamling og drøfter skolens udvikling samt vælger medlemmer til bestyrelsen.

Elevforeningen samler alle skolens tidligere elever, helt tilbage fra de første årgange på Unge Hjems Højskole til i dag.

Sammen udvikler og driver vi skolen, som vi synes den skal være – lige nu og i fremtiden.

Bliv medlem af skolekredsen

En fri skole har brug for et engageret bagland. Det har vi i form af skolekredsen, hvor alle med hjerte for stedet er velkomne som medlem.

Et medlemskab af skolekredsen er en konkret måde at bakke op om skolen på. Gennem den årlige årsfest og generalforsamling har man mulighed for at påvirke skolens arbejde og vælge bestyrelse.

Det koster 100 kr. årligt at være medlem.

Sådan bliver du medlem
Send en mail til: info@aarhusefterskole.dk med navn, adresse og telefonnummer.

Samtidig indbetales det årlige kontingent på 100 kr. til skolen via Mobile Pay: 44037 (skriv “SK” + fulde navn ved indbetaling).

Skolens bestyrelse

Jonas Maibom, formand
Valgt af generalforsamlingen

Rasmus Kold, næstformand
Valgt af generalforsamlingen

Hanne Jul Jakobsen
Valgt af generalforsamlingen

Thomas Krog
Valgt af generalforsamlingen

Lisbeth Lindegaard
Udpeget af biskoppen over Aarhus Stift

Sofie Amalie Victoria Jakobsen
Udpeget af efterskolens elevforening

Anne Kathrine Østerby Muldbjerg
Indsuppleret, FDF Aarhus

Mogens Pold, suppleant

Aarhus Efterskoles elevforening

Aarhus Efterskole har en stærk og aktiv forening for alle tidligere elever – hvad enten man har gået her, mens skolen har heddet Unge Hjems Højskole, Unge Hjems Efterskole eller Aarhus Efterskole. 

Elevforeningen gør en stor indsats for at binde de forskellige årgange sammen gennem årligt elevtræf for den forrige og nuværende årgang. 

Første weekend i november inviterer foreningen til stort elevstævne med jubilarmøder, sang, workshops, spisning og en herlig fest om aftenen.

I løbet af elevstævnet er der også generalforsamling for elevforeningen. 

Læs mere om foreningens aktiviteter her.