a

job hos os?

Ledige stillinger

Ind imellem har vi ledige stillinger på Aarhus Efterskole. Dem annoncerer vi her. Vi lægger vægt på, at du kan identificere dig med vores værdigrundlag og kan lide at have med unge mennesker at gøre. Resten afhænger af de enkelte fag og din personlighed.

Ind imellem har vi ledige stillinger på Aarhus Efterskole. Dem annoncerer vi her. Vi lægger vægt på, at du kan identificere dig med vores værdigrundlag og kan lide at have med unge mennesker at gøre. Resten afhænger af de enkelte fag og din personlighed.

Efterskolehjælpere til skoleåret 2022/23

Hvert år har Aarhus Efterskole et antal efterskolehjælpere ansat. Stillingen indebærer primært at være hjælp i dagligdagen for skolens elever med fysisk handicap, sekundært at hjælpe skolens lærere og øvrige personale med at lave et godt efterskoleår for alle skolens elever – herunder også praktiske opgaver.

Om stillingen

Stillingen er timelønnet og kan derfor variere i omfang, men på et skoleår forventer og bestræber vi, at det gennemsnitligt svarer til fuldtid.

Der vil både være dagvagter, aftenvagter og nattevagter i hverdage såvel som weekender. Det er ikke muligt at have to på hinanden følgende vagter.

Vi lægger vægt på, at du

– har modenhed og overskud til at hjælpe en ung med fysisk handicap med personlig pleje, i undervisning og i fritid
– er fleksibel i forhold til at få et vagtskema til at gå op
– har kørekort til almindelig personbil
– selv har efter- eller højskoleerfaring
– er initiativrig i forhold til at kunne sætte aktiviteter i gang for skolens elever
– har erfaring som leder i børne- og ungdomsarbejde
– kan stå inde for skolens værdigrundlag

Infomøde den 19. maj

Vi forventer en del ansøgere til stillingerne, og vi har derfor ikke mulighed for at besvare alle opklarende spørgsmål. Vi afholder i stedet infomøde torsdag den 19. maj kl. 19-20 på Aarhus Efterskole. Du tilmelder dig på mail til thomas@aarhusefterskole.dk

Ansøgningsfrist

Ansøgning skal være afsendt senest fredag den 20. maj kl. 12 til viceforstander Thomas Bach på mail: thomas@aarhusefterskole.dk

NB: Der vil være møde for de ansatte efterskolemedhjælpere onsdag den 15. juni kl. 17.30. 

Hvert år har Aarhus Efterskole et antal efterskolehjælpere ansat. Stillingen indebærer primært at være hjælp i dagligdagen for skolens elever med fysisk handicap, sekundært at hjælpe skolens lærere og øvrige personale med at lave et godt efterskoleår for alle skolens elever – herunder også praktiske opgaver.

Om stillingen

Stillingen er timelønnet og kan derfor variere i omfang, men på et skoleår forventer og bestræber vi, at det gennemsnitligt svarer til fuldtid.

Der vil både være dagvagter, aftenvagter og nattevagter i hverdage såvel som weekender. Det er ikke muligt at have to på hinanden følgende vagter.

Vi lægger vægt på, at du

– har modenhed og overskud til at hjælpe en ung med fysisk handicap med personlig pleje, i undervisning og i fritid
– er fleksibel i forhold til at få et vagtskema til at gå op
– har kørekort til almindelig personbil
– selv har efter- eller højskoleerfaring
– er initiativrig i forhold til at kunne sætte aktiviteter i gang for skolens elever
– har erfaring som leder i børne- og ungdomsarbejde
– kan stå inde for skolens værdigrundlag

Infomøde den 19. maj

Vi forventer en del ansøgere til stillingerne, og vi har derfor ikke mulighed for at besvare alle opklarende spørgsmål. Vi afholder i stedet infomøde torsdag den 19. maj kl. 19-20 på Aarhus Efterskole. Du tilmelder dig på mail til thomas@aarhusefterskole.dk

Ansøgningsfrist

Ansøgning skal være afsendt senest fredag den 20. maj kl. 12 til viceforstander Thomas Bach på mail: thomas@aarhusefterskole.dk

NB: Der vil være møde for de ansatte efterskolemedhjælpere onsdag den 15. juni kl. 17.30. 

Arbejde på Aarhus Efterskole?

Uopfordrede ansøgninger kan sendes til jobs@aarhusefterskole.dk
Uopfordrede ansøgninger kan sendes til jobs@aarhusefterskole.dk