a

job hos os?

Ledige stillinger

Ind imellem har vi ledige stillinger på Aarhus Efterskole. Dem annoncerer vi her. Vi lægger vægt på, at du kan identificere dig med vores værdigrundlag og kan lide at have med unge mennesker at gøre. Resten afhænger af de enkelte fag og din personlighed.
Ind imellem har vi ledige stillinger på Aarhus Efterskole. Dem annoncerer vi her. Vi lægger vægt på, at du kan identificere dig med vores værdigrundlag og kan lide at have med unge mennesker at gøre. Resten afhænger af de enkelte fag og din personlighed.
“… den eneste måde at lave fantastisk arbejde på, er at elske hvad du laver.”
Steve Jobs

Efterskolehjælpere fra august 2020

NB – infomøder den 11. og 12. maj gennemføres på efterskolen som planlagt (i grupper af max 10 og med behørig afstand mellem folk). Se mere sidst i opslaget.

Aarhus Efterskole har hvert skoleår elever med et fysisk handicap – det har vi også til næste skoleår.

Derfor søger vi efterskolehjælpere, der kan bistå og hjælpe de pågældende elever i dagligdagen på efterskolen. Det gælder både i det sociale liv og med personlig pleje samt nattehjælp.

Derudover vil man som efterskolehjælper også inddrages i opgaver i hverdagen sammen med skolens lærere og øvrige personale.

I vores ansættelse lægger vi vægt på, at du:

 • har kørekort til almindelig personbil
 • er fleksibel fx i forhold til at få et vagtskema til at gå op.
 • har efter- eller højskoleerfaring
 • er initiativrig i forhold til at kunne sætte aktiviteter i gang for skolens elever
 • har erfaring som leder i børne- og ungdomsarbejde
 • kan stå inde for skolens værdigrundlag

Vi forventer, at vi optager både piger og drenge med et handicap og får derfor brug for hjælpere af begge køn.

Jobbet er timelønnet og kan derfor variere i omfang, men på et år forventer vi, at det svarer til gennemsnitlig fuldtid.

Der vil både være dagvagter, aftenvagter og nattevagter. Det er ikke muligt at have to på hinanden følgende vagter.

Vi har erfaring med, at der er mange interesserede til stillingerne, så vi har ikke mulighed for at svare løbende på opklarende spørgsmål. I stedet afholdes infomøder mandag den 11. maj kl. 19-20 og tirsdag den 12. maj kl. 19-20, hvor alle er velkomne.

Ansøgning sendes til thomas@aarhusefterskole.dk senest onsdag den 20. maj kl. 12.

Der er ansættelsessamtaler i uge 22 og 23.

Alle ansatte indkaldes til fællesmøde torsdag den 18. juni kl. 18-20.

NB – infomøder den 11. og 12. maj gennemføres på skolen som planlagt (i grupper af max 10 og med behørig afstand mellem folk). Se mere sidst i opslaget.

Aarhus Efterskole har hvert skoleår elever med et fysisk handicap – det har vi også til næste skoleår.

Derfor søger vi efterskolehjælpere, der kan bistå og hjælpe de pågældende elever i dagligdagen på efterskolen. Det gælder både i det sociale liv og med personlig pleje samt nattehjælp.

Derudover vil man som efterskolehjælper også inddrages i opgaver i hverdagen sammen med skolens lærere og øvrige personale.

I vores ansættelse lægger vi vægt på, at du:

 • har kørekort til almindelig personbil
 • er fleksibel fx i forhold til at få et vagtskema til at gå op.
 • har efterskole- eller højskoleerfaring
 • er initiativrig i forhold til at kunne sætte aktiviteter i gang for skolens elever
 • har erfaring som leder i børne- og ungdomsarbejde
 • kan stå inde for skolens værdigrundlag

Vi forventer, at vi optager både piger og drenge med et handicap og får derfor brug for hjælpere af begge køn.

Jobbet er timelønnet og kan derfor variere i omfang, men på et år forventer vi, at det svarer til gennemsnitlig fuldtid.

Der vil både være dagvagter, aftenvagter og nattevagter. Det er ikke muligt at have to på hinanden følgende vagter.

Vi har erfaring med, at der er mange interesserede til stillingerne, så vi har ikke mulighed for at svare løbende på opklarende spørgsmål. I stedet afholdes infomøder mandag den 11. maj kl. 19-20 og tirsdag den 12. maj kl. 19-20, hvor alle er velkomne.

Mandag den 11. maj kl. 19-20 eller tirsdag den 12. maj kl. 19-20. 

Ansøgning sendes til thomas@aarhusefterskole.dk senest onsdag den 20 maj kl. 12

Der er ansættelsessamtaler i uge 22 og 23.

Alle ansatte indkaldes til fællesmøde torsdag den 18. juni kl. 18-20.